Vydáno: 17. 12. 2007

 

Vyhláška č. 357/2007 Sb.

sazba náhrady za používání vozidel a průměrná cena pohonných hmot


Schválený 17. 12. 2007 Účinný od 1. 1. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

Náhrada za použití motorového vozidla. Kilometrovné.; Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.; Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.; CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;

357/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2007, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč, b) osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč. § 2 Průměrná cena pohonných hmot Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí a) 30,60 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů, b) 30,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, c) 33,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, d) 31,20 Kč u motorové nafty. § 3 Vyhláška č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje. § 4 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008. Ministr: RNDr. Nečas v. r.