Vydáno: 29. 1. 2008

 

Zákon č. 57/2008 Sb.

změna zákona o zaměstnanosti


Schválený 29. 1. 2008 Účinný od 12. 3. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

Právo na práci a povinnost pracovat.; Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování práce.; Právní postavení cizinců.; Rovnoprávnost občanů.; Zabezpečení v nezaměstnanosti.; Mezinárodní smlouvy ve věcech práce.; Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;

57/2008 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2008, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., § 103 zní: "§ 103 Pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas a kterou je Česká republika vázána, nebo právo Evropských společenství umožňuje České republice zcela nebo částečně pozastavit uplatňování předpisů Evropských společenství týkajících se přístupu na trh práce, může vláda za podmínek stanovených touto mezinárodní smlouvou nebo příslušným předpisem Evropských společenství stanovit nařízením, vůči kterému státu a v jakém rozsahu Česká republika této možnosti využije. Vláda může za stejných podmínek stanovit nařízením podmínky přístupu na trh práce pro příslušníky dotčeného státu.". Čl. II Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.