Vydáno: 19. 3. 2008

 

Zákon č. 122/2008 Sb.

změna trestního zákona


Schválený 19. 3. 2008 Účinný od 1. 7. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

Trestný čin.; Podílnictví.; Výkon trestu odnětí svobody.; Legalizace výnosů z trestné činnosti.; TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ.;

122/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 41/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl. I zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl. II zrušen ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl. III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2008. Vlček v. r. Klaus v. r Topolánek v. r.