Vydáno: 5. 6. 2008

 

Zákon č. 245/2008 Sb.

změna zákona o spotřebních daních


Schválený 5. 6. 2008 Účinný od 4. 7. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daně spotřební obecně.; Daň z uhlovodíkových paliv a maziv.; Daň z lihu a destilátů.; Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;

245/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb., se mění takto: 1. V § 21 odst. 8 se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 7“. 2. V § 21 odst. 10 se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 7“ a slova „odstavce 13“ se nahrazují slovy „odstavce 12“. 3. V § 57 odst. 1 se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“. 4. V § 57 odst. 5 se za slova „v § 45 odst. 1 písm. b)“ vkládají slova „a v § 45 odst. 2 písm. j)“. 5. V § 57 odst. 6 písm. a) se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“. 6. V § 57 odst. 7 se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“. 7. V § 57 odst. 9 se v písmenu c) a v písmenu d) za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“. 8. V § 57 odst. 10 se v písmenu b) a v písmenu c) za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“. 9. V § 57 odst. 14 se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“. Čl. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.