Vydáno: 14. 12. 2009

 

Nařízení č. 461/2009 Sb.

výše nákladů srovnatelných s nájemným pro účely příspěvku na bydlení pro rok 2010


Schválený 14. 12. 2009 Účinný od 1. 1. 2010 do 31. 12. 9999

 
 
 

Příspěvek na bydlení.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;

461/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2009, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“): § 1 (1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 za kalendářní měsíc částku:
 
+---------------------------------+-----------+
| Počet osob v rodině podle    |  Kč   |
| § 7 odst. 6 zákona       |      |
+---------------------------------+-----------+
| jedna              |  1 290  |
| dvě               |  1 765  |
| tři               |  2 309  |
| čtyři a více          |  2 784  |
+---------------------------------+-----------+
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 za kalendářní měsíc:
 
+--------------------------------------+-----------+
| Počet osob v rodině podle      |  Kč   |
| § 7 odst. 6 zákona          |      |
+--------------------------------------+-----------+
| jedna                |   628  |
| dvě                 |   859  |
| tři                 |  1 124  |
| čtyři a více             |  1 388  |
+--------------------------------------+-----------+
§ 2 Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2010 do 31 prosince 2010 pro a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
 
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Počet osob   | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč   |            
+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| v rodině podle |  Praha  | více než | 50 000 – | 10 000 – | do 9 999 | 
| § 7 odst. 6  |      | 100 000  | 99 999  | 49 999  |      | 
| zákona     |      |      |      |      |      | 
+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| jedna     |  5 877  |  4 816  |  4 597  |  4 309  |  4 016  | 
+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| dvě      |  8 489  |  7 037  |  6 738  |  6 344  |  5 943  | 
+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| tři      |  11 638  |  9 739  |  9 348  |  8 832  |  8 309  | 
+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| čtyři a více  |  14 597  | 12 307  |  11 835  |  11 213  |  10 582  | 
+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků
 
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Počet osob   | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč   |            
+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| v rodině podle |  Praha  | více než | 50 000 – | 10 000 – | do 9 999 | 
| § 7 odst. 6  |      | 100 000  | 99 999  | 49 999  |      | 
| zákona     |      |      |      |      |      | 
+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| jedna     |  3 356  |  3 356  |  3 356  |  3 356  |  3 356  |
+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| dvě      |  5 062  |  5 062  |  5 062  |  5 062  |  5 062  |
+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| tři      |  7 124  |  7 124  |  7 124  |  7 124  |  7 124  |
+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| čtyři a více  |  9 078  |  9 078  |  9 078  |  9 078  |  9 078  |
+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+
§ 3 Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2010. § 4 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010. Předseda vlády: Ing. Fischer, CSc. v. r. Ministr práce a sociálních věcí: JUDr. Šimerka v. r.