Vydáno: 13. 12. 2010

 

Vyhláška č. 377/2010 Sb.

stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM


Schválený 13. 12. 2010 Účinný od 1. 1. 2011 do 31. 12. 9999

 
 
 

CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.; Péče o stravování pracovníků.; Náhrada za použití motorového vozidla. Kilometrovné.; Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.; Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;

377/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2010, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. Stravné § 2 Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši a) 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, c) 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. § 3 Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši a) 63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, c) 149 Kč až 178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. § 4 Průměrná cena pohonných hmot Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí a) 31,40 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů, b) 31,60 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, c) 33,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, d) 30,80 Kč u motorové nafty. § 5 Vyhláška č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje. § 6 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. Ministr: Dr. Ing. Drábek v. r.