Obsah dokumentuVydáno: 15. 12. 2010

 

Vyhláška č. 388/2010 Sb.

změna vyhlášky k provedení zákona o sociálním zabezpečení


Schválený 15. 12. 2010 Účinný od 1. 1. 2011 do 31. 12. 9999

 
 
 

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;

388/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 109/2006 Sb.: Čl. I V § 36a vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 451/2009 Sb., se slova „rok 2010“ nahrazují slovy „roky 2010 až 2012“ a slova „roce 2010“ se nahrazují slovy „kalendářním roce“. Čl. II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. Ministr: Dr. Ing. Drábek v. r.