Vydáno: 31. 12. 9999

 

Zákon č. 331/2011 Sb.

změna školského zákona


Schválený 31. 12. 9999 Učinný 31. 12. 9999 Novelizovaný

 
 
 

SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.; Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;

331/2011 Sb. ZÁKON ze dne 13. října 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto: 1. V § 185 odstavec 9 zní: „(9) Zkoušku podle § 78 odst. 1 písm. c) až e) koná žák poprvé v kalendářním roce 2013, jestliže má řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2012/2013, nebo měl řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2011/2012, pokud bude poprvé konat společnou část maturitní zkoušky v kalendářním roce 2013.“. 2. V § 185 odstavec 26 zní: „(26) Žák, který má řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2011/2012, může konat místo zkoušky z cizího jazyka podle § 78 odst. 1 písm. b) zkoušku z matematiky podle § 78 odst. 1 písm. c).“. Čl. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.