Vydáno: 26. 10. 2011

 

Zákon č. 349/2011 Sb.

změna zákona o zápisech vlastnických práv k nemovitostem


Schválený 26. 10. 2011 Účinný od 1. 1. 2012 do 31. 12. 9999

 
 
 

Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.; EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.; EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.; Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;

349/2011 Sb. ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Změna: 256/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl. I zrušen Čl. II zrušen ČÁST DRUHÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl. III Položka 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto: 1. V písmenu a) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1 000“. 2. V písmenu b) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1 000“ a částka „Kč 5 000“ se nahrazuje částkou „Kč 10 000“. ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl. IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.