Vydáno: 7. 11. 2012

 

Usnesení č. 402/2012 Sb.

setrvání PSP ČR na změně zákona o sociálně-právní ochraně dětí


Schválený 7. 11. 2012 Účinný od 7. 11. 2012 do 31. 12. 9999

 
 
 

Sociálně právní ochrana dětí.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.; Pokuty. Blokové pokuty.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Dětské domovy. Výchovné ústavy. Ústavní výchova. Ústavní péče.; OSVOJENÍ. ADOPCE.; OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.; PĚSTOUNSKÁ PÉČE.; Obce jako subjekty práv a povinností.;

402/2012 Sb. USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 7. listopadu 2012 Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatém Parlamentem dne 5. září 2012 a vráceném prezidentem republiky dne 12. září 2012. Němcová v. r.