Obsah dokumentu

Vydáno: 19. 12. 2012

 

Vyhláška č. 471/2012 Sb.

změna vyhlášky o vzoru a náležitostech karty sociálních systémů


Schválený 19. 12. 2012 Účinný od 1. 1. 2013 do 31. 12. 9999

 
 
 

Rozvoj informačních systémů.; FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;

471/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 4b odst. 7 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.: Čl. I V § 1 odst. 2 vyhlášky č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb., se slova „31. prosince 2012“ nahrazují slovy „31. prosince 2013“. Čl. II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. Ministryně: Ing. Müllerová v. r.