Vydáno: 10. 10. 2013

 

Zákonné opatření č. 342/2013 Sb.

změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění


Schválený 10. 10. 2013 Účinný od 1. 11. 2013 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;

342/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. I V § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., se částka „5 355 Kč“ nahrazuje částkou „5 829 Kč“. ČÁST DRUHÁ ÚČINNOST Čl. II Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Štěch v. r. Zeman v. r. Rusnok v. r.