Vydáno: 23. 7. 2014

 

Zákon č. 175/2014 Sb.

změna zákona o ochraně přírody a krajiny


Schválený 23. 7. 2014 Účinný od 1. 9. 2014 do 31. 12. 9999

 
 
 

PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.; Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;

175/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V příloze k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 381/2009 Sb., se slovo „Kokořínsko“ nahrazuje slovy „Kokořínsko – Máchův kraj“ a slova „výnos MK ČSR č. j. 6070/1976“ se nahrazují slovy „nařízení vlády č. 176/2014 Sb.“. Čl. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2014. Hamáček v. r. Zeman v. r. Sobotka v. r.