Vydáno: 15. 12. 2017

 

Vyhláška č. 463/2017 Sb.

stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM


Schválený 15. 12. 2017 Účinný od 1. 1. 2018 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

463/2017 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2017 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč, b) osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč. Stravné § 2 Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši a) 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, c) 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. § 3 Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši a) 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, c) 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. § 4 Průměrná cena pohonných hmot Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí a) 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, b) 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, c) 29,80 Kč u motorové nafty. § 5 Vyhláška č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje. § 6 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. Ministryně: Ing. Němcová, MBA, v. r.