Obsah dokumentu

Vydáno: 24. 5. 2018

 

Sdělení č. 31/2018 Sb.m.s.

výpověď Smlouvy s Nizozemím o zdanění se zřetelem na Arubu


Schválený 24. 5. 2018 Účinný od 1. 1. 2019 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

31/2018 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 24. května 2018 bylo České republice oznámeno rozhodnutí vlády Nizozemského království o vypovězení Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu. Smlouva byla sjednána výměnou dopisů ze dne 8. června 2004 a 9. září 2004 a byla vyhlášena pod č. 98/2006 Sb. m. s. Platnost Smlouvy končí podle článku 8 Smlouvy dne 31. prosince 2018.