Vydáno: 29. 1. 2019

 

Vyhláška č. 26/2019 Sb.

o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem


Schválený 29. 1. 2019 Účinný od 1. 4. 2019 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

26/2019 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2019 o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní Ministerstvo financí stanoví podle § 13d odst. 6 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 105/2016 Sb. a zákona č. 92/2017 Sb.: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické výměny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž je nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady. § 2 Vyňaté účty Vyňatým účtem je penzijní připojištění se státním příspěvkem účastníka podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, jestliže celková výše jeho příspěvků za kalendářní rok nepřesáhne částku odpovídající 50 000 USD. § 3 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, se zrušuje. § 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019. Ministryně financí: JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r. 1) Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.