Obsah dokumentuVydáno: 8. 2. 2019

 

Sdělení č. 14/2019 Sb.m.s.

změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech


Schválený 8. 2. 2019 Účinný od 1. 6. 2019 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

14/2019 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2014 Sb. m. s. Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 8. února 2019 oznámila Česká republika v souladu s článkem 2 odstavce 3 Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 generálnímu tajemníkovi Rady Evropy nové znění části Přílohy A, která se týká daní, na které se Úmluva vztahuje podle svého článku 2 odstavce 1 písm. a. bod i.: Nové znění uvedené části Přílohy A je následující: Článek 2, odstavec 1 písm. a. i: • daň z příjmů fyzických osob;• daň z příjmů právnických osob;• daň z hazardních her; Změna oznámení byla přijata generálním tajemníkem Rady Evropy dne 12. února 2019 a na základě článku 2 odstavce 3 Úmluvy nabyde účinnosti dne 1. června 2019.