Vydáno: 23. 4. 2019

 

Zákon č. 125/2019 Sb.

změna zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi


Schválený 23. 4. 2019 Účinný od 1. 1. 2020 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

125/2019 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2019, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Čl.I V § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), se odstavec 6 zrušuje. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o daních z příjmů Čl.II V § 18a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se v odstavci 1 písm. f) za slovem "věci" doplňují slova "s výjimkou finanční náhrady". ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. Vondráček v. r. Zeman v. r. Babiš v. r.