Vydáno: 18. 12. 2019

 

Vyhláška č. 358/2019 Sb.

náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot


Schválený 18. 12. 2019 Účinný od 1. 1. 2020 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

358/2019 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2019 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč, b) osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč. Stravné § 2 Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši a) 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, c) 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. § 3 Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši a) 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, c) 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. § 4 Průměrná cena pohonných hmot Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí a) 32,00 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů, b) 36,00 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů, c) 31,80 Kč za 1 litr motorové nafty, d) 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny. § 5 Vyhláška č. 333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje. § 6 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. Ministryně práce a sociálních věcí: Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.