Vydáno: 25. 3. 2020

 

Zákon č. 137/2020 Sb.

o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu


Schválený 25. 3. 2020 Účinný od 27. 3. 2020 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

137/2020 Sb. ZÁKON ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Změna: 263/2020 Sb. Změna: 449/2020 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: § 1 (1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do 30. června 2022. (2) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení do 31. prosince 2022. § 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vondráček v. r. Zeman v. r. Babiš v. r. Vybraná ustanovení novel Čl.II zákona č. 263/2020 Sb. Přechodné ustanovení Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 256/2019 Sb., podaná ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. září 2020, se považuje za podanou dnem 1. října 2020. Čl.II zákona č. 449/2020 Sb. Přechodné ustanovení Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 256/2019 Sb., podaná do 30. června 2022 se považuje za podanou dne 1. července 2022.