Obsah dokumentu

Vydáno: 25. 6. 2020

 

Sdělení č. 309/2020 Sb.

o splnění podmínek pro používání přílohy k zákonu o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu


Schválený 25. 6. 2020 Účinný od 1. 7. 2020 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

309/2020 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 25. června 2020 o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu Ministerstvo financí na základě § 2 zákona č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu, sděluje, že si Česká ekonomická a kulturní kancelář Tchaj-pej a Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář Praha vzájemně oznámily, že je možné používat pravidla uvedená v příloze k tomuto zákonu, a tato pravidla se podle čl. 28 odst. 2 přílohy k tomuto zákonu použijí: a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, (i) na území, které je uvedeno v čl. 2 odst. 1 písm. a) přílohy k tomuto zákonu, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2021 nebo později a(ii) na území, které je uvedeno v čl. 2 odst. 1 písm. b) přílohy k tomuto zákonu, na příjmy splatné 1. ledna 2021 nebo později, b) pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2021 nebo později. Ministryně financí: JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.