Obsah dokumentu

Vydáno: 3. 2. 2021

 

Seznam č. MF-3325/2021/2503-1

seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti


Schválený 3. 2. 2021 Účinný od 3. 2. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

MF-3325/2021/2503-1 Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie Referent: Mgr. Jan Košatka

tel.: 257 044 629

PID: MFCRBXAPJW

Ministerstvo financí vyhlašuje pro účely §38fa odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném od 1. ledna 2021 (dále jen "zákon o daních z příjmů") seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie. Těmito státy jsou od 7. října 2020:1. Americká Samoa2. Anguilla3. Barbados4. Fidži5. Guam6. Palau7. Panama8. Samoa9. Trinidad a Tobago10. Americké Panenské ostrovy11. Vanuatu12. Seychely V souladu s § 38fa odst. 2 zákona o daních z příjmů se pro účely daní z příjmů na činnost ovládané zahraniční společnosti, která je k okamžiku skončení svého zdaňovacího období daňovým rezidentem některého z výše uvedených států, nebo stálou provozovnou umístěnou v takovém státě, a nakládání s jejím majetkem, ze kterých plynou v daném zdaňovacím období příjmy, hledí, jako by byly uskutečněny ovládající společností na území České republiky k okamžiku skončení zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti. Výše uvedený seznam platí do odvolání. Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička ředitel odboru 25 v z. Mgr. Eva Mrázová, DESS, v. r. zástupce ředitele