Obsah dokumentu

Vydáno: 5. 3. 2021

 

Seznam č. MF-3325/2021/2503-3

seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti


Schválený 5. 3. 2021 Účinný od 5. 3. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

MF-3325/2021/2503-3 Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie Zpracovatel: Mgr. Jan Košatka

tel.: 257 044 629

PID: MFCRBXCNRF

Ministerstvo financí vyhlašuje pro účely § 38fa odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platného od 1. ledna 2021 (dále jen "zákon o daních z příjmů") seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie. Těmito státy pro období od 7. října 2020 do 25. února 2021 jsou:1. Americká Samoa2. Anguilla3. Barbados4. Fidži5. Guam6. Palau7. Panama8. Samoa9. Trinidad a Tobago10. Americké Panenské ostrovy11. Vanuatu12. Seychely Těmito státy od 26. února 2021 jsou:1. Americká Samoa2. Anguilla3. Dominika4. Fidži5. Guam6. Palau7. Panama8. Samoa9. Seychely10. Trinidad a Tobago11. Americké Panenské ostrovy12. Vanuatu V souladu s § 38fa odst. 2 zákona se pro účely daní z příjmů hledí na příjmy dosažené prostřednictvím:i) ovládané zahraniční společnosti, která je k poslednímu dni skončení svého zdaňovacího období daňovým rezidentem některého ze států uvedených k takovému datu na příslušném seznamu uvedeném výše, neboii) prostřednictvím stálé provozovny umístěné v takovém státě,

jako by byly uskutečněny ovládající společností na území České republiky k okamžiku skončení zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.

Výše uvedené znění platí do odvolání. Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r. ředitel odboru 25