Vydáno: 29. 3. 2021

 

Nařízení č. 154/2021 Sb.

ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021


Schválený 29. 3. 2021 Účinný od 1. 4. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

154/2021 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2021 ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 Vláda nařizuje podle § 11 odst. 2 zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021: § 1 Další bonusové období Jako další bonusové období kompenzačního bonusu pro rok 2021 se stanoví kalendářní měsíc od 1. dubna do 30. dubna 2021. § 2 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí: JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.