Vydáno: 28. 4. 2021

 

Zákon č. 182/2021 Sb.

změna zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě


Schválený 28. 4. 2021 Účinný od 30. 4. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

182/2021 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V § 1 odst. 2 zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, se slovo „dubna“ nahrazuje slovem „června“. Čl. II Přechodné ustanovení Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě podle zákona č. 121/2021 Sb. přísluší zaměstnanci i za kalendářní dny v období ode dne 1. května 2021 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vondráček v. r. Zeman v. r. Babiš v. r.