Vydáno: 21. 6. 2021

 

Nařízení č. 253/2021 Sb.

o vyměřovacím základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát


Schválený 21. 6. 2021 Účinný od 1. 1. 2022 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

253/2021 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. června 2021 o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb.: § 1 Vyměřovací základ Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 14 570 Kč na kalendářní měsíc. § 2 Zrušovací ustanovení Nařízení vlády č. 140/2017 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se zrušuje. § 3 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. Ministr zdravotnictví: Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.