Otázky a odpovědi

Český plátce DPH poskytl službu neziskové organizaci z Bosny. Jde o zážitkový střelecký balíček, určený pouze pro zaměstnance této konkrétní firmy. Součástí balíčku je i ubytování, strava a doprava. V § 9 ZDPH je uvedeno, že pokud jde o osobu povinnou k dani, je místo plnění ve třetí zemi, pokud jde o osobu nepovinnou k dani, pak je místo plnění v ČR. Jak rozklíčovat u neziskovky, zda je nebo není povinná k dani, tedy zda provádí nějakou ekonomickou činnost, nebo ne? Neziskovka nám poskytla pouze název a adresu, nemáme žádné IČO nebo DIČ. Znamená to tedy, že není osobou povinnou k dani? Pokud by byla povinná k dani, pak bude DPH 0 %? A vztáhlo by se to na celé plnění, anebo je třeba vyjmout ubytování a stravování, které má vždy místo plnění v zemi poskytnutí, tj. v ČR a zdanit tuto část 21 %? Pokud je neziskovka nepovinná k dani, pak bude vše s 21 %?
Vydáno: 24. 06. 2022
Podnikající fyzická osoba (neplátce DPH), zprostředkovává prodej investičního zlata, stříbra a platiny. Zlato je osvobozené bez nároku na odpočet dle § 92 zákona o DPH. Stříbro a platina nikoliv. Ze všech činností překročil obrat 1 milion Kč. Otázka zní, počítá se plnění za zprostředkování prodeje zlata do obratu DPH? Není to plnění osvobozené bez nároku na odpočet uvedené v § 4a zákona o DPH (podle § 54 až § 56a zákona o DPH), ale podle § 92 zákona o DPH. Má povinnost se registrovat jako plátce DPH?
Vydáno: 24. 06. 2022
Podnikatel koupil osobní auto, předložil mi kupní smlouvu a chce uplatňovat paušální výdaj 4 000 Kč měsíčně. Zjistila jsem, že není zapsaný v technickém průkazu, převod zajistí co nejdříve. Můžu mu uplatnit měsíční paušál od podpisu smlouvy nebo až od přepisu v technickém průkazu?
Vydáno: 24. 06. 2022
Zaměstnanci poškodili plynové vedení. Firma nám vystavila fakturu za opravu - je tento náklad daňový? Škoda jim nebyla připsána k úhradě.
Vydáno: 24. 06. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Od 1. 9. 2021 jsme uzavřeli pracovní poměr s asistentem pedagoga na povinných 12 měsíců, tzn. do 31. 8. 2022. Jedná se o pedagogického pracovníka. Zaměstnanec však již nechce od zaří 2022 v zaměstnání pokračovat. Můžeme s ním uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru dnem 30. 6. 2022 rezpektive 31. 7. 2022? Pokud by mu trval pracovní poměr celý školní rok, tj. do 31. 8. 2022, neměl by dostatek dovolené na pokrytí července a srpna 2022 a žák, ke kterému je přidělen také do školy v červenci a srpnu nedochází, má prázdniny. 
Vydáno: 24. 06. 2022
Můžeme následující 2 typy reklamních předmětů považovat za daňově uznatelné? Obě varianty jsou v celkové hodnotě do 500 Kč bez DPH.   1) Samolepka na dveře s otevírací dobou, přičemž logo firmy dodavatele je umístěno ve spodní části a po nalepení rozvrhu zůstane na nelepivé části a nebude na dveřích. 2) Soubor 3 drobných dárků předávaných v ozdobném obalu, přičemž logo firmy dodavatele bude jen na tomto obalu.
Vydáno: 24. 06. 2022
Zákazník si u nás objednal výrobu vestavné skříně, včetně zabudování trezoru do skříně. Trezor jsme tudíž koupili a zabudovali do skříně. Jaká sazba DPH se má použít u trezoru? Lze fakturovat celkovou zakázku s 15% DPH - výroba a montáž vestavné skříně, včetně zabudovaného trezoru, nebo se musí trezor samostatně vyfakturovat s 21% DPH? 
Vydáno: 24. 06. 2022
Zavádíme do provozu progresivní úkolovou mzdu, tj. při plnění norem mají všichni stejné podmínky. Norma splněna na: 80 %, 100 %, 120 %, Úkolová sazba: 80, 100, 120. Nejsme si jisti ve dvou oblastech: 1. Přesčasy Zaměstnanci mají nárok na proplácení přesčasů stejně jako u časové mzdy? 2. Hrubá mzda za normominutu - proplacení případných víceprací či prostojů. Na začátku tj. při zavedení úkolové mzdy - musí mít nastaveno všichni stejně nebo můžeme nastavit dle stávajících tarifů a osobního ohodnocení? Na toto navazuje otázka, zda se tyto náhrady v průběhu tj. po zavedení úkolové mzdy odvíjí se od skutečně vyplacených mezd podle norem (nebo pokud lze na začátku nastavit rozdílně, z takto nastavených tarifů a osobního ohodnocení?).
Vydáno: 24. 06. 2022
Pojištěnci vznikl nárok na invalidní důchod z důvodu pracovního úrazu a ten byl také přiznán. Ke dni vzniku nároku na starobní důchod nezískal ale potřebnou dobu důchodového pojištění a starobní důchod tak přiznán nebyl. Může dosažením věku 65 let s využitím ust. § 29 odst. 4 zákona 155/1995 Sb. očekávat přiznání starobního důchodu? Invalidita bude trvat a je následkem pracovního úrazu. Kdyby pojištěnec nebyl invalidní z důvodu pracovního úrazu, ale z jiného důvodu, musel by pro přiznání starobního důchodu s využitím ust. § 29 odst. 4 zákona 155/1995 Sb. splnit k 65. roku věku obvyklé podmínky pro přiznání invalidního důchodu, co se potřebné doby důchodového pojištění týče (5 let v posledních 10 letech/10 let v posledních 20 letech)?
Vydáno: 24. 06. 2022
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak rozvrhnout směny při 37,5 hod /týdně. Bude se pracovat na 12 hod. směny. Kolik 12 hod směn za sebou může být maximálně?
Vydáno: 24. 06. 2022
Podnikatel, neplátce DPH, chce koupit starší vrtulník od norského občana (nepodnikatele, osoby neregistrované k dani v žádném členském státu, Norsko není v EU). Vrtulník se nachází v Česku a je zde také registrován a používán. Jeho cena má být zhruba 1 850 000 Kč. Jak se má správně postupovat z hlediska DPH? Pokud by šlo zboží z Norska (třetí země) dovozem do Česka, zřejmě by DPH bylo řešeno spolu s proclením. To ale nebude tento případ. Jak se bude v tomto případě DPH řešit? 
Vydáno: 24. 06. 2022
Klient si od společnosti MXX pronajal nový automobil. MXX jako pronajímatel uzavřel s mým klientem jako nájemcem „smlouvu o opčním leasingu". Je zde stanovený splátkový kalendář na 48 měsíců - pořizovací cena vozidla je 899 000 Kč bez DPH. Souhrn všech budoucích zaplacených splátek je 801 000 Kč bez DPH (cca 98 000 Kč by zbývalo k doplatku a klient by si za tuto cenu mohl následně automobil odkoupit). Dále mám fakturu na samotné vozidlo, kde jako objednavatel je můj klient a zákazník je firma MXX. Jak se k této smlouvě postavit z hlediska DPH? Mám účtovat měsíční splátky a odpočty DPH, nebo se řeší 1× jako nákup majetku na ř. 47 (na faktuře je uveden zákazník MXX). Na helpdesku MXX mi bylo sděleno, že si mám účtovat měsíční splátky s odpočty DPH.
Vydáno: 24. 06. 2022
Bytové družstvo pronajímá nebytový prostor podle smlouvy za 100 jednotek měsíčné. Nájemce dlouhodobě nepodniká, neplatí nájem. Družstvo vedlo jednání k obnovení pokojného stavu, ale bez výsledku. Za rok 2021 nebyl zaplacen nájem za poslední tři měsíce roku 2021. Zahrnuto do daňového základu 2021, zdaněno, nebude zřejmě uhrazeno. Družstvo dalo nájemci výpověď k 30. 6. 2022 a nyní řešíme, zda existuje legální postup, nájem dle smlouvy o nájmu v roce 2022 neúčtovat nebo výrazně snížit nájem. Nájemce provozovnu neprovozuje, pravděpodobně nic neuhradí, obáváme se převodů obchodního podílu „do neznáma“, tedy i složitého insolvenčního řízení.
Vydáno: 23. 06. 2022
Zaměstnankyně má děti ve střídavé péči, zároveň má na děti platit výživné (část dlužného výživného na které je výkon rozhodnutí OS a měsíčně běžné výživné). Může zaměstnavatel při výpočtu srážek uplatnit děti jako vyživované osoby na danou vyživovací povinnost i přes to, že bývalý manžel platí vyšší část výživného, nebo bude uplatněna nezabavitelná částka pouze na zaměstnankyni?
Vydáno: 23. 06. 2022
Účtujeme v hospodářském roce a máme povinný audit. Hospodářský rok 1. 6. - 31. 5. První období hospodářského roku bylo od 1. 1. 2020 - 31. 5. 2021. Na účtu záloh eviduji zálohy na energie od 11/20-11/21. V červnu 2022, tedy po skončeném hospodářském roce, nám přišlo vyúčtování energií. Musím udělat dohad na spotřebu energií nebo může všechno zůstat na účtu 314 a vyúčtovat až v dalším hospodářském roce?
Vydáno: 23. 06. 2022
Společnost s r. o. podala poslední DPPO za rok 2020 dne 1. 5. 2021, má tedy čtvrtletní zálohové období. V roce 2021 ji účetní nestihla zpracovat účetnictví v termínu. Zjistilo se, že její práce je nedodělaná a plná chyb a bude muset proběhnout rozsáhlejší rekonstrukce účetnictví. Odhadovaný termín rekonstrukce je do 10/2022. Firma nemá plnou moc daňového poradce, kalkuluje s tím, že pokutu za opožděné tvrzení daně dostane až v max. míře 5%, kterou přefakturuje původnímu zpracovateli, který tyto věci zanedbal. Chtěla se však vyhnout úroku z prodlení placení, který ji nyní hrozí od 2. 5. 2021 do např. 31. 10. 2022. Firma má na účtě dostatečné prostředky, které by mohla zaplatit nyní FU jako odhad DPPO 2021 (pro jistotu s vyšší částkou). Kromě toho bude platit zálohu 15. 6. 2022 a 15. 9. 2022 jako zálohu dle výše poslední odevzdané daně - tj. z DPPO 2020. Máme však obavy pokud zaplatíme FU např. 250 tis. jako odhadovanou daň na účet 7704 DPPO v 6/2022, tak bude brát platbu jako zálohu na rok 2022. Je třeba k tomu nějaké vysvětlení (oznámení nebo dokonce žádost), aby FU pochopil, že se jedná o placení daně DPPO 2021? Tak aby úrok z prodlení byl např. jen za 5-6/2022.
Vydáno: 23. 06. 2022
Jak účtovat o nákupu restitučních nároků, na jaké účty? Jak v okamžiku koupě? Jak v okamžiku směny restitučního nároku za konkrétní nemovitost? Jak v okamžiku prodeje takto nabytého pozemku (nemovitosti)? Zpravidla se jedná o pozemky. Společnost koupí restituční nárok od jednotlivých majitelů (zpravidla fyzické osoby nepodnikající), následně promění za pozemek, ten nějaký čas vlastní a pak se ziskem prodá.  
Vydáno: 23. 06. 2022
Chci se zeptat na správné účtování zahraničních faktur za dopravu na přelomu měsíce. Faktura je vystavená 10. 6., ale vykládka byla 31. 5. (vyznačeno na přepravním listě). Je správně, že fakturu zaúčtuji do DPH za období 05/2022 kurzem, který máme v měsíci květen? A jak je to správně z pohledu daně přijmu? Do jakého období je to správně nákladově a jakým kurzem?
Vydáno: 22. 06. 2022
Fyzická osoba (rezident ČR) má příjmy u banky podléhající srážkové dani 15%. V současně době si vyřizuje rezidenství v jiné zemi (konkrétně v Dubaji), podmínkou pro vydání daňového domicilu z Dubaje je mimo jiné splnění podmínky zdržení se v dané zemi 180 dní v roce. Daňový domicil tedy bude vydán ze zpětnou platností po uplynutí tohoto časového období a splnění dalších podmínek. Pokud tedy domicil bude vydán a doložen bance bude banka žádat o vratku této srážkové daně a následně bude tato daň vrácena fyzické osobě, která je nově rezidentem Dubaje. Musí být tato dodatečná vratka srážkové daně čili příjem, který fyzická osoba (rezident Dubaje) obdrží nutný pro další přiznání pro účely daně z příjmů v ČR, pokud už tu není rezidentem?
Vydáno: 22. 06. 2022
Česká firma A objednala v Německu zboží pro Maďarského zákazníka. Zboží odjelo přímo z Německa do Maďarska. Dopravu zajišťovala německá firma. Fakturace byla provedena následovně: 1. Německá firma fakturovala české firmě A (reverse charge). 2. Česká firma A fakturovala české firmě B (režim přenesené daňové povinnosti § 92 zákona o DPH- faktura za prodej ocele nad 100 000 Kč). 3. Česká firma B fakturovala maďarské firmě – (dodání zboží do jiného členského státu).  Jak mají firmy postupovat z hlediska vypořádání DPH?
Vydáno: 22. 06. 2022
+ Zobrazit dalších 20