Otázky a odpovědi

Podnikatel podniká v chovu ryb a vede daňovou evidenci. Náklady uplatňuje ve skutečné výši. V roce 2021 mu byla přiznána neinvestiční dotace z operačního programu Rybářství. Na tuto dotaci vynaložil výdaje, které zaúčtoval jako daňově účinné, a příjem dotace zaúčtoval jako příjem daňový. Výdaje byly menší než příjmy. Je to takto daňově správně? V roce 2021 mu ministerstvo zemědělství přiznalo a vyplatilo náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami na rybách. Výdaje na likvidaci ryb a sanace rybníku byly menší než příjem od ministerstva zemědělství. Výdaje i příjem peněz byly zaúčtovány jako daňově uznatelné. Je to takto daňově správně?
Vydáno: 18. 01. 2022
Může nezisková organizace s hospodářskou činností uplatnit z jednoho řádného daňového dokladu pouze část z hodnoty DPH, když u ostatních položek nelze odpočet DPH z důvodu spadání do „nezisku“ uplatnit? Znamená to, že u jednotlivých položek při zaúčtování určujeme, zda z této položky „uplatnit DPH“, anebo „DPH neuplatnit“. Zaslechla jsem názor, že toto nelze praktikovat , protože FÚ vyžaduje uplatnit DPH jen z celé hodnoty. Pokud to lze, tak vyžadujeme doklady dva, ale např. u fakturace spotřeby PHM u desítek aut tento způsob vůbec nepřipadá v úvahu.  
Vydáno: 18. 01. 2022
Jsme škola, příspěvková organizace. V rámci naší doplňkové činnosti (plátce DPH) vystavujeme faktury odběratelské - obědy pro cizí strávníky. DPH promítnu v kontrolním hlášení a daňovém přiznání ke dni vystavení faktury. Někteří naši odběratelé uhradí fakturu dlouho datu splatnosti, někdy až 2 měsíce. Zajímá mne, zda můžeme požadovat úrok z prodlení úhrady - tedy zda můžeme toto uvádět na vystavené faktuře pro případ, že by k tomuto mělo případně dojít. Jak případné úroky danit (pokud se daní)?
Vydáno: 18. 01. 2022
Jednatel a zároveň společník firmy s.r.o. (ve firmě jsou 2 společníci) chce koupit osobní automobil ze svého s.r.o. Na automobil byl úvěr 6 let, který už je splacen. Daňová ZC je vysoká, protože automobil byl daňově odepisován pouze jeden rok a poté byly daňové odpisy každý rok přerušeny. Co všechno musí být dodrženo, aby byl prodej v souladu se zákonem daně z příjmů?
Vydáno: 18. 01. 2022
Klient si pořídil nový osobní automobil, který v plné výši uhradil 21. 12. 2021. Daňový doklad splňuje všechny náležitosti z hlediska nároku na odpočet DPH. Dne 23. 12. 2021 je podepsán mezi prodávajícím a kupujícím i Předávací protokol nového vozidla. Klient již v prosinci vozidlo užíval k ekonomické činnosti, ovšem zápis do technického průkazu proběhl až v lednu 2022. První dotaz zní, mám nárok na odpočet DPH dle § 72 zákona o DPH? Zde se domnívám, že ano, ale nejsem si jista, zda mohu zahájit odepisování (daňové) dle § 26 ZDP, když majitel je v technickém průkaze zapsán až v roce 2022. Pokud ano, mohu ještě použít mimořádné odpisy u majetku pořízeného od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021?
Vydáno: 18. 01. 2022
Jak to bude s DPH a jeho vykázáním v přiznání k DPH, ve kterých řádcích se to uvede, pokud jsme nakoupili přes německý eBay od občana z ukrajiny. Odběratel je česká firma s DIČ, odesilatel - ukrajinský občan bez DIČ, fakturující - eBay GmbH - německé DIČ, na faktuře je uvedena částka 37,98 USD + VAT 7,98 USD (odpovídá to 21%) + odkaz eBay collected. K faktuře je přiložen POPLATKOVÝ LÍSTEK od České pošty, kde je ve vyčíslena 1) celní deklarace 700 Kč + 0% DPH a 2) uskladnění zboží, kde je vyčíslen základ 160 Kč + 36,60 v sazbě 21%. Jak se budou tyto položky vykazovat v DPH a na kterých řádcích v DP?  
Vydáno: 18. 01. 2022
Firma, plátce DPH si nechala vyrobit kancelářské stoly, 4 ks v hodnotě cca 30 000 Kč/ks. Truhlářská firma je vyfakturovala s přenesenou daňovou povinností. Jak je správně zařadit stoly do nákladů? Musejí být jako technické zhodnocení nemovitosti, nebo jdou zařadit každý samostatně do drobného majetku?
Vydáno: 18. 01. 2022
Poplatník zaplatil v roce 2021 tyto částky na penzijní připojištění. Leden a únor žádnou částku. Březen - listopad po 1 000 Kč a v prosinci 2021 částku 3 000 Kč - celkem tedy zaplatil v roce 2021 na penzijní připojištění částku 12 000 Kč. Může poplatník využít odpočet ve výši 2 000 Kč, neboť v prosinci zaplatil 3 000 Kč, tj. o 2 000 více než povinná částka 1 000 měsíčně? Nebo se celkově od plateb odečítá částka 12 000 za celý rok, tj. poplatník pokud celkově zaplatil 12 000 Kč a odečte 12 000 Kč, tak na odpočet mít žádný nárok nebude? Bere se celková částka nebo se posuzují zvlášť jednotlivé měsíce?
Vydáno: 18. 01. 2022
Společnost zakoupila v roce 2021 os. automobil a chtěla by využít formu mimořádných daňových odpisů, tzn. daňově odepsat vůz za 24 měsíců s respektováním zákona o daních z příjmů. Je možné odlišně stanovit daňové a účetní odpisy, tedy účetně odepsat vůz za např. 3 roky?
Vydáno: 18. 01. 2022
Klientka je OSVČ, provozuje chovnou stanici, prodej štěňat, na zprostředkování nemá živnostenské oprávnění, je neplátce DPH. Má podepsanou jen partnerskou dohodu o zprostředkování prodeje krmiva chovatelům s dodavatelem z Německa, částka a vyúčtování provize chodí pravidelně měsíčně, celkem cca 70 000 Kč za rok. Z dokladů nevyplývá, že by ty platby byly zdaněny v Německu (Jen věta ve všeobecných podmínkách: „§ 10 DPH Distribuční partner uvede písemnou opci pro DPH společnosti Reico uvedením k tomu získaného daňového čísla, identifikační čísla pro DPH a příslušného daňového úřadu. Dokud nebudou předloženy písemné údaje, bude provize uhrazena pouze bez DPH.“) Jak správně vypořádat daňové povinnosti? a) daň z příjmu - připočítat příjmy do celkových příjmu dle § 7 ZDP nebo nikam neuvádět? b) DPH - není to posuzováno jako služba z Německa a nevzniká jí povinnost jako identifikované osobě k dani?
Vydáno: 18. 01. 2022
Jak to bude se silniční daní u nákladního automobilu (26 t) pokud byl automobil: 1) Koupený 31. 8., zápis ve velkém TP 8. 9. a 15. 9. bylo vozidlo vyřazeno z evidence - uloženy SPZ na úřadě. Předpokládám, že za 08/21 platí silniční daň původní vlastník, ale jak to bude za 09/2021? Je povinnost zaplatit silniční daň za září, když byla odevzdána SPZ na úřad? 2) Koupený 1. 9., zápis ve velkém TP 8. 9. a 15. 9. bylo vozidlo vyřazeno z evidence - uloženy SPZ na úřadě. Předpokládám, že za 09/21 platí silniční daň původní vlastník. Bude nový vlastník v tomto případě toto auto nějak vykazovat v přiznání k silniční dani? Pokud ano jak to bude vykázáno?
Vydáno: 18. 01. 2022
Manželé (v roce 2022 oba zaměstnaní) žijící ve společné domácnosti vychovávají 4 děti (3, 7, 10 a 13 let). Manželka nyní po mateřské dovolené nastoupila do práce. Dosud uplatňoval slevu na všechny děti pouze manžel. Nyní by si chtěli uplatňovat každý slevu na 2 děti, tak aby jeden neplatil daň a druhý čerpal daňový bonus. Nebude mít toto řešení nějaký negativní dopad na jejich daně a čerpání slevy/daňového bonusu?
Vydáno: 18. 01. 2022
Tuzemská právnická osoba, neplátce DPH (stomatologická ordinace) dováží výrobky stomatologických laboratoří (korunky, náhrady vyrobené na zakázku), jejichž dodání je osvobozeno od DPH dle § 58 odst. 2 zákona o DPH. Musí tuzemský neplátce sledovat limit 326 000 Kč a po jeho překročení se stát identifikovanou osobou? Je rozdíl, když je dovoz z EU (Lotyšsko) nebo ze třetí země (Ukrajina) - v obou zemích by měly být stomatologické výrobky také osvobozeny od DPH?
Vydáno: 18. 01. 2022
Může se fyzická osoba přihlásit do paušálního režimu, pokud má kromě samostatné výdělečné činnosti v § 7 ZDP také příjmy z pronájmu v § 9 ZDP? Všechny ostatní podmínky (není plátce DPH, není společníkem v. o. s., není dlužníkem, neměl příjmy ze závislé činnosti) tato osoba splňuje. Rozhodný příjem 1 000 000 Kč by se v tomto případě sčítal z obou činností?
Vydáno: 18. 01. 2022
Je možné čerpat kompenzaci nákladů z programu Antivirus A v listopadu a prosinci 2021 za dobu nařízeného uzavření provozu v restauracích od 22 hodin do 5,00 hodin, které bylo nařízeno při vyhlášení nouzového stavu a kdy je zaměstnancům vyplácena náhrada mzdy ve výši 100 % z důvodu překážek práce? Nebo je tento program Antivirus A, který je prodloužen do 28. 2. 2022, určen jen na kompenzaci nákladů za vyplacené náhrady zaměstnanců za dobu izolace, karantény, případně uzavření provozu hygienickou stanicí z důvodu karantény zaměstnanců a nevztahuje se na nařízené uzavření provozu v listopadu a prosinci v době trvání nouzového stavu?
Vydáno: 18. 01. 2022
Spoečnost s r. o., plátce DPH, vlastní budovu pro obchod, jejíž část je kolaudována jako ubytovna pro zaměstnance. Celou tuto část (ubytovnu) chce s.r.o. pronajmout jinému plátci DPH, který ji bude provozovat. Vztahuje se na vlastníka povinné osvobození od DPH nebo může vlastník zdaňovat na výstupu základní sazbou? Prostory ubytovny odpovídají stavebně technickým uspořádáním a vybavením požadavkům pro trvalé bydlení, ale nejsou k tomuto účelu určeny (ubytovny by měly sloužit k přechodnému ubytovávání).
Vydáno: 18. 01. 2022
Česká s. r. o., plátce DPH, provádí těžební práce v Německu pro německého plátce DPH. Mám tuto činnost posuzovat jako službu podle § 9 zákona o DPH a uvádět v řádku 21 přiznání k DPH a současně v souhrnném hlášení a nebo posuzovat jako službu vztahující se k nemovité věci a uvádět v řádku 26 přiznání k DPH a nezahrnovat do souhrnného hlášení? Nebo úplně jinak a pak tedy jak vykazovat? 
Vydáno: 18. 01. 2022
Jak vyčíslit základ daně při dovozu zboží z Číny? Na faktuře do dodavatele je uvedena dodací podmínka DDP by train za USD 1,037. Bohužel nám neumí/nechce dodat žádné jiné doklady k dopravě či proclení. 
Vydáno: 18. 01. 2022
V odpovědi se ve druhém odstavci uvádí, že v případě samostatné kotelny-výtopny (budova obsahuje pouze technologii pro vytápění) by budova měla být zařazena samostatně do 5. odpisové skupiny a kotel, resp. celá technologie vytápění jako samostatná movitá věc ve 3. odpisové skupině. Tato úvaha se ale zdá být v rozporu s pokynem GFŘ D-22 (návětí „K § 26“), i s judikáty, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 5 Afs 3/2010-144 ze dne 17. 9. 2010 nebo rozsudek Nejvyššího soudu 29 Cdo 3345/2011 ze dne 31. 7. 2012. Lze se totiž domnívat, že budova kotelny byla s pravděpodobností hraničící s jistotou kolaudována pouze účely instalace a provozování tepelného zdroje. 
Vydáno: 18. 01. 2022
Mohu zaměstnat na DPP nepedagogického pracovníka - člověka, který se nám stará o správu online systému školy, a platit ho z OON, tedy ze státního rozpočtu?
Vydáno: 18. 01. 2022
+ Zobrazit dalších 20