Expertní odpovědi - strana 427

S. r. o. má od 1. 1. 2018 v nájmu na 2 roky osobní automobil (od leasingové společnosti). Vůz bude jediný společník používat i k soukromým účelům. Je správná moje úvaha, že: 1) použije paušál na PH ve zkrácené výši 4 000 Kč, 2) měsíční nájemné + pojištění (splátkový kalendář) bude krátit 20 %, 3) hradí silniční daň a ta je v plné výši daňovým nákladem, 4) z hlediska DPH se odpočet bude řídit rozhodnutím, že z 50 % je vůz použit pro svá zdanitelná plnění a z 50 % se bude využívat soukromě. Jediný společník, který je zaměstnanec, bude přidaňovat ve své mzdě 1% ze vstupní hodnoty vozu?
Vydáno: 13. 03. 2018
V roce 2016 jsme koupili auto za 157.024.79 + 21% DPH. Zaúčtovala jsem MD 021/D 321 - 157.024.79,- a DPH 21 % MD 343/D 321. V roce 2016 jsme si zvolili zrychlené odpisy (5 let), 1 rok odpis 31.405,- Kč (MD 551/D 082). V roce 2017 jsme tento automobil prodali (10. 10. 2017) za 136.000 Kč (MD 311/D 604), 28.560 Kč DPH (MD 311/D 343). Můžu si v roce 2017 uplatnit částečný odpis? V jaké částce? Jak mám tento automobil správně účetně vyřadit a zaúčtovat?
Vydáno: 13. 03. 2018
Tuzemská společnost s ručením omezeným provedla technické zhodnocení na pronajatém majetku, z technického zhodnocení si uplatnila nárok na odpočet. Nezískala však souhlas od pronajímatele s daňovým odpisováním technického zhodnocení. Jak tuto situaci řešit z pohledu daně z příjmu a z pohledu daně z přidané hodnoty v průběhu pronájmu a pak při jeho ukončení?
Vydáno: 13. 03. 2018
Přepravní firma A se sídlem v ČR má smlouvu s firmou se sídlem v Srbsku, že jí přepraví výrobky ze Srbska do Ruska. Na tuto přepravu si firma A najme přepravní firmu B z ČR. Bude od 1. 3. 2018 firma B fakturovat firmě A tuto přepravu s českou DPH? Pokud by si na tuto cestu firma A najala firmu se sídlem na Slovensku, bude u dokladu ze Slovenska uplatněna přenesená daňová povinnost nebo osvobození? Pokud by si na tuto cestu firma A najala firmu se sídlem v Srbsku, bude u dokladu ze Srbska uplatněna přenesená daňová povinnost nebo osvobození?
Vydáno: 13. 03. 2018
Fyzická osoba si podává daňové přiznání, kde jí vznikne daňový bonus na děti ve výši 30 000 Kč a dále jí bude vrácena zaplacená záloha na daň ve výši 1 000 Kč, celkem jí tedy FU vyplatí 31 000 Kč. Zahrnují se tyto příjmy do příjmů rozhodných pro posouzení nároku na sociální dávky?
Vydáno: 13. 03. 2018
Chtěla bych Vás požádat o doplnění. Vyjde-li vynětí příjmu z Německa po přepočtu kurzem např. 149 853 Kč - ř. 31. Pak se "nabrutuje" na řádek 32 částka jakým způsobem zaokrouhlená? Pokud by se násobilo: 149 853 * 0,09 = 13486,77 + 149853*0,25=37463,25, tj. celkem 50 950,02 Kč. Uvede se částka zaokrouhlená na Kč dolů? Tj. 50 950 Kč nebo na Kč nahoru? Jak v tomto případě postupuji - dle zákona o pojistném? Je jasné, že je to pouze formální věc, neboť vynětí z přiznání vypadne, ale raději si to chci ověřit, aby správce daně nenechal přiznání opravit. 
Vydáno: 13. 03. 2018
Společnost používá automobily pronajaté na operativní leasing a tyto automobily si občas půjčí zaměstnanci pro soukromé použití. V měsíci, kdy se tak stane, přidaňujeme zaměstnanci 1 % pořizovací hodnoty automobilu, srazíme zaměstnanci ze mzdy částku za soukromě spotřebované PHM a zároveň mu srazíme DPH, které vypočítáme za použití majetku pro neekonomické účely (u operativního leasingu se uplatňuje na vstupu celé DPH). A právě o tuto částku jde, viděli jsme v odborné literatuře výklad, že DPH za soukromé použití majetku zaměstnavatele by se již zaměstnanci nemuselo srážet nebo přidaňovat jako nepeněžní příjem, protože celá hodnota, kterou použitím majetku zaměstnavatele zaměstnanec získá, je už vlastně obsažena v 1 % hodnoty automobilu, která se zaměstnanci přidaní. Jaký na to máte názor? 
Vydáno: 13. 03. 2018
Druh a družka spolu žili ve společné domácnosti 40 let. Druh zemřel v 11/2016, v r. 2017 proběhlo dědické řízení, družka zdědila dům a chatu. Ještě v témže roce, tj. 2017 dům prodala. V tomto domě nikdy nebydlela. Vztahuje se na ni osvobození z prodeje domu dle § 10 odst. 3 písm. c) bod 2? Pokud ne, vztahuje se na tyto příjmy § 10 odst. 5, tj. že k příjmům použije jako výdaj cenu domu, kterou stanoví odhadce "s kulatým razítkem" (odhad pro účely daně z příjmu)?
Vydáno: 13. 03. 2018
V současné době mám živnost na administrativní činnost. Dále bych se chtěla zabývat ruční prací - vyšívaní, háčkování atd. a výrobky (svetříky, halenky) bych chtěla dále prodávat. Je na tuto činnost živnost? Budu muset prodej každého svetříku fakturovat - pokud to bude spíše moje záliba a prodej zatím pouze okrajově - předpokládám 1 svetřík za měsíc za 2 000 Kč. Budu příjem z prodeje výrobků (svetříků) zdaňovat, pokud nepředpokládám, že příjem zatím nebude vyšší v roce 2018 než 30 000 Kč? A bude z něj odvádět ZP a důchodové pojištění? V roce 2018 pobírám rodičovský příspěvek.
Vydáno: 13. 03. 2018
Které položky se započítávají do obratu DPH? Fyzická osoba OSVČ neplátce DPH poskytuje přes internet z CZ konzultační služby (psychologické) pro právnickou osobu se sídlem v USA, které za tuto službu v průběhu roku 2017 vyfakturoval 1.100.000 Kč. K tomu má příjmy jako OSVČ za realizaci akreditovaných seminářů pro osobu povinnou k dani v CZ ve výši cca 60.000 Kč a ostatní semináře ve vši 38.000 Kč. Na základě jakých z výše uvedených příjmů se OSVČ stane povinným plátcem DPH?
Vydáno: 12. 03. 2018
V naší obci budeme provozovat sportovní halu. Je možné krátkodobý pronájem haly pro sportovní kluby osvobodit od DPH dle § 61 písm. d) zákona o DPH?
Vydáno: 12. 03. 2018
Podnikatel, plátce DPH, prodal vozidlo, které používal pro svoji ekonomickou činnost a které pořídil v roce 2011. Podnikatel od roku 2012 uplatňuje výdaje procentem z příjmů, a proto neeviduje obchodní majetek. U vozidla si nárokoval DPH. Nyní vystavil fakturu na prodej vozidla, kde DPH odvedl. Bude ještě prodej vozidla zdaňovat podle § 10 nebo je příjem již osvobozený?
Vydáno: 12. 03. 2018
Firma, s. r. o., plátce DPH, zabývající se prodejem aut a zprostředkováním prodeje aut, vystavuje faktury na provizi/podíl na zisku za úvěrové smlouvy. Jedná se o plnění osvobozené bez nároku na odpočet dle § 51 zákona č. 235/2004 Sb. Jako přijatá plnění mají opravy aut, telefony, účetní služby, energie, atp. + nákupy a prodej aut ve zvláštním režimu, kde odvádí při prodeji DPH z provize. Jaká plnění spadají do krátícího koeficientu?
Vydáno: 12. 03. 2018
Daňový rezident OSVČ v České republice podniká i v Polsku jako fyzická osoba. Příjmy ze zahraničí musí vyčíslit v českém daňovém přiznání. Příjmy v Polsku se zdaňují dle polských zákonů. Polská přiznání se odevzdávají do 30. 4. 2018, česká do 31. 3. 2018. Nevím jak postupovat. Cituji: pro zamezení dvojího zdanění ve státě rezidence poplatníka stanovují Smlouvy obecně 4 základní metody. Když budu mít v ruce polské daňové přiznání, můžete mi srozumitelně představit, jak postupovat při vypisování daňového přiznání? Nebo kterou metodu ze 4 základních metod použít? Jestli příjmy ze zahraničí mají být v příloze 1 nebo příloze 3 nebo v řádcích daňového přiznání? Obdobný případ mám u daňového rezidenta OSVČ, který v roce 2017 měl i příjmy v Německu. Musí být polské, německé daňové přiznání přeložené do češtiny?
Vydáno: 12. 03. 2018
Advokátka v důchodovém věku (neplátce DPH) bude podstatně omezovat svoji činnost (ne ukončovat), podstatnou část svých případů (nedokončených soudních sporů) přenechá za úplatu jinému advokátovi. Bude toto "odstupné" zahrnovat do obratu k povinné registraci k DPH? Anebo jak tento problém řešit tak, aby se nyní nestala plátce DPH? 
Vydáno: 12. 03. 2018
Uzavřela jsem s právnickou osobou smlouvu o poskytnutí sídla, kterou mají zapsanou v obchodním rejstříku. Součástí smlouvy je i dohoda o tom, že jim umístím na budově poštovní schránku, budu ji vybírat a poštu jim přepošlu mailem. Dosud jsem příjem zdaňovala pod § 9 jako pronájem a uplatňovala 30% paušální výdaje. Je to správně? Nebo jde o příjem podle § 7? Na živnostenském úřadu mi nedokázali poradit, o jakou živnost bych měla žádat.
Vydáno: 12. 03. 2018
Poskytování služeb v Rakousku (servis programů). Pokud zaměstnanci poskytující služby pracují déle než 6 měsíců, vzniká obchodní společnosti na území Rakouska stálá provozovna. Jak provést výpočet dnů, ve kterých jsou služby poskytovány? Na služební cestě jsou např. 3 zaměstnanci 4 dny, dále 1 zaměstnanec 2 dny. Práce není vykonávaná souvisle, cesty jsou nepravidelné.
Vydáno: 12. 03. 2018
Firma vystavila zálohovou fakturu (výzvu k úhradě) jen v EUR. Platba došla na eurový účet 7. 2. 2018. Dle vnitřní směrnice používá pro cizí měnu denní kurs ČNB. Daňový doklad s DPH byl vystaven 21. 2. 2018 v EUR. Konečná faktura byla vystavena 1. 3. 2018. Základ daně na této faktuře byl vyšší, než byl daňový doklad. Tím vznikl nedoplatek. 1) Můžeme vystavovat české firmě fakturu jen v EUR? 2) Daňový doklad na 1 000 EUR je v jiném kursu, než byla zaplacená záloha - účtujeme o kursovém rozdílu nebo o něm účtujeme až u konečné faktury? 3) Konečná faktura je na 1 200 EUR. V jaké fázi bude účtován kursový rozdíl? 
Vydáno: 12. 03. 2018
Rodiče vlastní rodinný dům, který neužívají k trvalému bydlení a jehož ideální polovinu v roce 2016 darovali synovi k trvalému bydlení. Synovi byla poskytnuta hypotéka na rekonstrukci celého domu. Může si úroky z hypotečního úvěru odečíst z daní? Hypoteční smlouva je jen na syna, i když druhou ideální polovinu rodiče stále vlastní.
Vydáno: 12. 03. 2018
Majitel bytového domu a rodinného domku s příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů provedl nutné opravy a technické zhodnocení rodinného domu za účelem dalšího pronájmu třetím osobám. V roce 2017 byl rodinný dům zkolaudován. V letech 2007 - 2016 tedy do daňově uznatelných nákladů zahrnoval výdaje na opravy a zvyšoval zůstatkovou cenu rodinného domku o výdaje na technické zhodnocení. V roce 2017 se však jeho životní situace změnila a byl nucen se nastěhovat do podkroví tohoto zrekonstruovaného rodinného domu - začít ho používat pro své soukromé účely. Zbylou část rodinného domu pronajal osobě blízké za obvyklé tržní nájemné. Lze formou nepeněžního příjmu od roku 2017 zvýšit daňový základ pro daň z příjmů o nájemné za podkroví, které využívá vlastník nemovitosti pro své bydlení? Nebo tím, že nebyly dodrženy podmínky pro uznatelnost výdajů z minulých let, tak je potřeba upravit daňová přiznání za roky předcházející? 
Vydáno: 12. 03. 2018