Expertní odpovědi - strana 430

Nedávno mě zaujala otázka názoru na uplatnění výdajových dokladů v daňové evidenci. Určitě je nemálo firem, které proplácejí nákupy materiálu za hotové a účtují o těchto zjednodušených daňových dokladech v pokladně. Myslím, že většina takových dokladů z prodejny neobsahuje jméno odběratele, resp. název firmy. Je pro správce daně při kontrole dostačující, že jsou takové doklady opatřeny dodatečně razítkem firmy, která nákup provedla a na pokladním dokladu je uvedeno jméno zaměstnance, který byl nákupem pověřen? Jakou evidenci o takových drobných nákupech by měla vést firma?
Vydáno: 06. 03. 2018
Byla založena firma s. r. o. Firma si půjčila od jiné s. r. o. peněžní prostředky ve výši 600 000 Kč: 1. vložena hotovost:107 000 Kč, 2. složení hotovosti na běžný účet: 200 000 Kč, 3. připsání prostředků od s. r. o. na běžný účet: 293 000 Kč. Jak to má být správně zaúčtováno?
Vydáno: 06. 03. 2018
Na který účet v podvojném účetnictví zaúčtovat přijatou jistinu na výstavbu RD? Jistinu zákazník platí před zahájením veškerých prací před výstavbou RD (před pracemi na projektu, stavebním povolení atd.). Než se celý dům postaví a jistina se zúčtuje může trvat v průměru více než rok. Může být zaúčtována na účtu 479?
Vydáno: 06. 03. 2018
Zaměstnanec je nemocen od 23. 8. 2017, tedy 89 pracovních dnů, nepočítala jsem do toho státní svátky. Takže nebudu krátit dovolenou. Zaměstnanec je nemocen i nadále v roce 2018, ale ten budu posuzovat samostatně. Je můj závěr správný?
Vydáno: 06. 03. 2018
Jak máme naložit s přijatými přeplatky faktur, které klienti nechtějí vrátit? Leží nám v účetnictví již několik let a klienti o ně nestojí - vracením by se díky zahraničním bankovním převodům o část těch peněz přišlo. Můžeme je nějak "zlikvidovat"? A jak naopak máme naložit s přeplatky, které jsme omylem poslali svým dodavatelům a už je bohužel nemůžeme vymoci zpátky? Jde o částky v řádu sto korun.
Vydáno: 06. 03. 2018
Jaké paušální výdaje si může dát zprostředkovatel úvěru za rok 2017 - 40 nebo 60 %?
Vydáno: 06. 03. 2018
Před 15 lety jsem odkoupila od družstva byt do osobního vlastnictví za cca 20 000 Kč. Před třemi lety jsem ho začala pronajímat v § 9 a uplatňuji 30% výdajový paušál. Mohla bych byt odpisovat jako dlouhodobý majetek? Z jaké ceny? Musím dát udělat znalecký posudek v cenách ke dni zahájení pronájmu a z této ceny odpisovat? Mohu v případě uplatňování skutečných výdajů dávat do výdajů energie a vybavení bytu (pračku, kuchyň...), opravy (malování,výměnu žaluzií...)? Za uplynulé 3 roky, kdy jsem uplatňovala výdajový paušál, měla bych odpisy vypočítat a poznačit na kartě majetku?
Vydáno: 06. 03. 2018
Zaměstnanci mají při zpracování úkolů v některých dnech odpracováno více hodin - přesčasy, které se jim za měsíc nasčítají, a zaměstnanci si potom vyberou tyto přesčasy jako náhradní volno - většinou si vybírají celý den. Mají i v těchto dnech, kdy vybírají náhradní volno, nárok na poskytnutí stravenky?
Vydáno: 06. 03. 2018
Fyzická osoba chce ukončit podnikání v r. 2018. Pracuje s dcerou ve sdružení. Podíl 50:50. Na konci roku 2018 bude dávat do daňového přiznání 1/2 zásob, 1/2 ze závazků a z 1/2 pohledávek. Je to tak správně?
Vydáno: 06. 03. 2018
OSVČ má živnostenské oprávnění na řemeslnou výrobu, příjmy a výdaje uplatňuje paušálem, tj. 80 %. Pokud mimo řemeslnou výrobu poskytne jinému OSVČ službu (např. - přeprava zboží autem do 3,5t - tento druh služby nemá zapsán v živnostenském listě), jaký výdajový paušál uplatní?
Vydáno: 06. 03. 2018
OSVČ má živnostenské oprávnění od 4/2017, do té doby byl v evidenci ÚP a pobíral podporu v nezaměstnanosti. Bude tato podpora zohledněna v DPFO za 2017 jako příjem?
Vydáno: 06. 03. 2018
Majitel nemovitosti zdaňuje své příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů a současně se nejedná o plátce DPH (pronájem nemovitostí je od DPH osvobozen, ale vstupuje do obratu pro plátcovství). Služby poskytované spolu s nájmem jsou na nájemníky přeúčtovány ve skutečné výši, a nejsou tedy zahrnovány ani jako příjem, ani jako výdaj ovlivňující daň z příjmů. Někdy se ale stane, že nájemník odejde dříve a je mu vystaveno mimořádné vyúčtování služeb. Jakým způsobem se postupuje z pohledu zákona o DPH a daně z příjmů? Pokud jsou příjmy z pronájmu vyšší, než je limit stanovený pro plátce DPH, a stane se, že je mimořádné vyúčtování o něco vyšší, než by bylo řádné vyúčtování, které jsme však schopni zjistit až za několik měsíců po odchodu nájemníka, musí se majitel registrovat k DPH nebo stačí přeplatek nějakým způsobem původnímu nájemci vrátit? A s tím související i daň z příjmů – pokud je mimořádné vyúčtování vyšší než by bylo řádné vyúčtování za 12 měsíců – opět stačí přeplatek vrátit? Předpokládám, že nedoplatek jde na úkor majitele nemovitosti, takže tam by být problém neměl.
Vydáno: 06. 03. 2018
Jsme společnost účtující podvojně, používající pevný roční kurz pro přepočet na cizí měnu. Zajímalo by mě, jestli je možné v následujícím případě použít platné kurzy ČNB v den uskutečnění převodu, přestože jinak používáme již zmíněný pevný kurz, případně kurz banky, která převod uskutečnila, ale tam mám k dispozici jen křížový kurz. Jedná se o převod 110 000 USD na účet vedený v EUR, referenční částka činí 91 827,36 EUR, křížový kurz 1,1979. Pokud bych přepočítávala pevným kurzem (27,020 CZK/EUR a 25,639 CZK/USD) vzniká kurzový rozdíl 339 114,73 Kč. V případě použití kurzu v den případu (26,090 CZK/EUR a 21,836 CZK/USD) je kurzový rozdíl 6 184,18 Kč. Upřednostňovali bychom v těchto případech možnost přepočítávat aktuálním kurzem, na ostatní přepočet bychom používali pevný kurz, jako doposud. Je to možné?
Vydáno: 05. 03. 2018
Společnost zavádí nový informační systém. Profinancování tohoto systému v hodnotě 700 000 Kč se uskutečnilo formou smlouvy o finančním leasingu (není v souladu se zákonem o daních z příjmů) na 48 měsíců s dohodnutou odkupní cenou 1 000 Kč. Potvrzení o převzetí předmětu leasingu s leasingovou společností bylo podepsáno v březnu 2017, informační systém byl spuštěn do provozu v srpnu 2017. Jak se mají účtovat splátky nájmu za období březen – srpen 2017? Od tvůrce (majitele) informačního systému společnost v říjnu 2017 koupila napřímo další licence k tomuto informačního systému v hodnotě 35 000 Kč a další licence v jednotkové ceně do 40 000 Kč zřejmě ještě dokoupí. Jak účtovat o těchto dokoupených licencích?
Vydáno: 05. 03. 2018
Bytový dům o 4 bytových jednotkách nemá založeno SVJ. Pověřený vlastník bytu vede účet domu (fond oprav) na své jméno. Na účet přispívají jednotliví majitelé bytů a z něj jsou hrazeny opravy, údržba společných částí domu a poplatky za energie, vodu, které jsou pak rozúčtovány. Jaká je možnost zabezpečení tohoto účtu, aby v případě nenadálé příhody (exekuce, úmrtí…) pověřeného vlastníka nedošlo k zablokování účtu, případně nebyl řešen v dědickém řízení?
Vydáno: 05. 03. 2018
Klient má byt, který pronajímá dle § 9 ZDP. Účetní mu vede daňovou evidenci a v kartě majetku byt odepisuje, ale při podání daňového přiznání k DPFO byl uplatněn paušál ve výši 30 %. Skutečné výdaje při uplatnění odpisů přesahují výrazně částku výdajů použitých v paušálu. 1) Je možné podat zpětně za 3 roky dodatečné daňové přiznání z paušálu na skutečné výdaje? 2) Je možné použít pro odpisy jako pořizovací cenu kupní cenu z roku 2010, kdy byl byt koupen prostřednictvím RK a ihned pronajímán? 3) Pokud by bylo nutno použít reprodukční ceny, může to být cena z kupní smlouvy od realitní kanceláře nebo je povinnost zajistit si odhad soudním znalcem? 
Vydáno: 05. 03. 2018
Zdanění mzdy (Bruttoarbeitslohn einschl. Sachbezuge) 1 000 EUR, v tabulce je vedle částky EUR uvedena zkratka „ct“? Co by mohla znamenat značka „ct“? Dále je v potvrzení uvedena daň ze mzdy a solidární přirážka, bezplatné stravné, sociální a zdravotní pojištění. Bude zaměstnanec v daňovém přiznání uvádět jen hrubou mzdu (Bruttoarbeitslohn); stravné, sociální a zdravotní pojištění se uvádět nebude? Na jakém řádku přiznání vyloučí zdanění mzdy ze zahraničí? Použije se metoda vynětí? Jakým kurzem přepočítá hrubou mzdu z Německa, pokud ji dostal vyplacenou ve třech měsících?
Vydáno: 05. 03. 2018
Jednatel, společník a také zaměstnanec s. r. o. v jedné osobě, si sjednal skupinové pojištění pro pojištění odpovědnosti za škodu. Je tento výdaj daňově uznatelný pro firmu a za jakých podmínek pro zaměstnance?
Vydáno: 05. 03. 2018
Potřebovali bychom poslat materiál z Číny rovnou k zákazníkovi do Německa. Jsme německá firma, která je registrována k DPH v Německu i v ČR. Bohužel prodejní sklad máme pouze na území ČR. Ideálně bychom potřebovali vystavit fakturu na zákazníka v Německu s českou VAT. Proclívat by se to mělo přes UPS v Německu. V případě, že to není možné, prosím o správný postup, jak dodat materiál z Číny rovnou ke kupujícímu do Německa s tím, že firma s českým DIČ bude prostředník. 
Vydáno: 05. 03. 2018