Expertní odpovědi - strana 500

Musí se sdružení podnikatelů přeměnit na s. r. o.?
Vydáno: 17. 07. 2017
Dle § 241 zákoníku práce zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o snížení týdenní pracovní doby. U zaměstnance se změnily okolnosti a požádal o návrat na plnou týdenní pracovní dobu. Je zaměstnavatel povinen vyhovět i opačné žádosti zaměstnance k návratu na plný úvazek?
Vydáno: 17. 07. 2017
Česká firma, plátce DPH, pořádala pro své zaměstnance teambuilding na Slovensku. Fakturu za tyto služby obdržela od slovenského plátce v režimu reverse charge. Kam správně zařadit teambuilding z pohledu stanovení místa plnění?
Vydáno: 17. 07. 2017
Podnik žádá o dotaci na stroj. Podléhá dotace daňové povinnosti?
Vydáno: 17. 07. 2017
Jsme firma, která se zabývá výstavbou bazénů. Provádíme také servisní práce, které zahrnují např. výměnu vadného čerpadla, výměnu ventilů, čištění potrubí. Jakou sazbu máme použít, pokud servisní práce, zazimování, odzimování bazénu budeme provádět u rodinného domu? 
Vydáno: 17. 07. 2017
Jsme firma, která se zabývá výstavbou bazénu. K výstavbě bazénu dáváme zdarma bazénovou chemii v hodnotě 800 - 1 000 Kč. Můžeme si dát do nákladů nákup této bazénové chemie a zároveň si uplatnit DPH? 
Vydáno: 17. 07. 2017
Zapsaný spolek, nezisková organizace, plátce DPH, který má v daném roce má krátící koeficient 50 %, pořádá na území ČR kulturní akce. Pořádání kulturních akci je zakotveno i ve stanovách spolku. Některé kulturní akce jsou posouzené z hlediska DPH jako ekonomická činnost (kde je vybírané vstupné a není z něj odváděno DPH podle § 61 písm.e ZDPH) a některé jako neekonomická činnost (kde není vůbec vybírané vstupné). Kdy je možné a v jaké výši uplatnit nárok na odpočet DPH u hudební produkce poskytované umělci z EU (Polska a Slovenska)? 1. Kulturní akce - posouzena jako ekonomická činnost - bylo vybírané vstupné a neodvádělo se z něj DPH podle § 61 písm. e) ZDPH. a) vystoupil na ni individuální umělec z EU za honorář 3 000 Kč - odvedeme DPH ze základu 3 000 Kč ve výši 15 % na ř. 6 přiznání k DPH tedy 450 Kč - bez nároku na odpočet DPH? b) vystoupila hudební skupina z EU za honorář 3 000 Kč - odvedeme DPH ze základu 3 000 Kč ve výši 21 % na ř.5 přiznání k DPH tedy 630 Kč - bez nároku na odpočet DPH? 2. Kulturní akce - posouzena jako neekonomická činnost - nebylo vůbec vybírané vstupné. a) vystoupil na ni individuální umělec z EU za honorář 3 000 Kč - odvedeme DPH ze základu 3 000 Kč ve výši 15 % na ř. 6 přiznání k DPH tedy 450 Kč - nárok na odpočet DPH ve výši 15 % krácený koeficientem na ř.44 tedy 225 Kč ? b) vystoupila hudební skupina z EU za honorář 3 000 Kč - odvedeme DPH ze základu 3 000 Kč ve výši 21 % na ř. 5 přiznání k DPH tedy 630 Kč - nárok na odpočet DPH ve výši 21 % krácený koeficientem na ř. 43 tedy 315 Kč ? c) jedná se o neekonomickou činnost, proto honorář zaplacený individuálnímu umělci nebo hudební skupině není předmětem DPH a vůbec se v přiznání DPH nepromítne?
Vydáno: 14. 07. 2017
Společnost s. r. o., která poskytuje konzultační služby (strategie firmy, komunikace s našimi dodavateli), může tyto služby fakturovat do s. r. o. která poskytuje software (tvorba e-shopů), kde je zároveň společníkem? Společník - uvedená s. r. o., není jednatelem. Upřesnění: s. r. o. (poskytující konzultační služby) je společníkem druhé s. r. o.(poskytující software) - může fakturovat konzultační služby do druhé s. r. o.?
Vydáno: 14. 07. 2017
Koupili jsme do firmy 3 koně: první kůň má 1 rok - cena 26 000 Kč, druhý kůň má 2 roky - cena 35 000 Kč, třetí kůň má 3 roky - cena 39 000 Kč. Každý kůň má průkaz koně. Jak mám prosím účtovat a odpisovat? Koni nejsou dostihoví, ale pouze pro vození dětí. Klíčová slova: Dle § 7 odst. 5 vyhlášky 500/2002 Sb., platí, že dlouhodobým hmotným majetkem jsou dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Má-li tedy účetní jednotka stanoven limit 40 000 Kč pro dlouhodobý majetek, nebude se v daném případě jednat o dlouhodobý majetek ani u jednoho z koní. Pokud nejsou nakoupení koni dlouhodobým majetkem, pak o nich účtujeme jako o zásobách – dle § 7 odst. 5 též vyhlášky – k tomu blíže § 9 odst. 4 téže vyhlášky. Z hlediska daní z příjmů se jedná o dlouhodobý majetek pouze, pokud hodnota dospělého zvířete překročí hodnotu 40 000 Kč – viz § 26 odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů. Můžete mi prosím poradit jak to mám zaúčtovat? Včetně předkontací. 
Vydáno: 14. 07. 2017
Ještě bych se ráda zeptala, jak se proúčtuje případný prodej dřeva z koupeného lesa? 
Vydáno: 14. 07. 2017
V případě, že zaměstnávám zaměstnance, který měl po část měsíce neplacené volno, případně zaměstnávám někoho na částečný úvazek a jeho mzda nedosáhne minimální mzdy, vím, že jsem jako zaměstnavatel povinen odvést za zaměstnance pojistné na zdravot. pojištění do minima (pokud nemají příjmy, ze kterých se odvádí toto pojistné ještě jinde nebo pro ně neplatí minimální vyměřovací základ). Má si celý doplatek zdravot. pojištění do minima zaplatit prostřednictvím svého zaměstnavatele zaměstnanec sám, nebo má v odpovídajícím poměru (9 a 4,5 %) doplatit zaměstnavatel a zaměstnanec společně? Pokud poměrnou část za svého zaměstnance doplatí zaměstnavatel, je to pro něho daňové uznatelný náklad jako u běžně vypočítaného pojistného?
Vydáno: 13. 07. 2017
Jak se má správně přepočítat nárok na dovolenou, pokud měl zaměstnanec k 31. 3. 2017 plný úvazek ( 5 dní/40 hod), zbývající nevybraná dovolená ve výši 11 dnů a od 1. 4. změna úvazku na 3 dny v týdnu po 8 hod? V jaké výši bude mít zaměstnanec nárok na dovolenou za předpokladu, že do 31. 12. 2017 už bude pracovat jen na ten zkrácený úvazek?
Vydáno: 13. 07. 2017
Společnost zakoupila ojeté vozidlo. Na faktuře je uvedena cena vozu 360 000 Kč + prodejní poplatek 10 600 Kč+ správní poplatek 800 Kč a poplatek za STK 1 400 Kč. Jsou tyto vedlejší náklady součástí PC vozu? Jakou částkou zaevidovat majetek pro účely odpisování ?
Vydáno: 13. 07. 2017
Fyzická osoba podnikatel, měla do 7/2016 příjmy v ČR. Od 8/2016 podniká v Anglii, kde bylo podáno daňové přiznání, ve kterém byly zdaněny pouze příjmy na území EU. Otázka: V ČR budu za rok 2016 podávat daňové přiznání, do kterého budou zahrnuty příjmy z ČR i Anglie. Mohu uplatnit k příjmům ze zahraničí paušální výdaje ve výši 60 %, jako u příjmů z ČR? 
Vydáno: 13. 07. 2017
Zaměstnankyně je od roku 2014 na mateřské dovolené a dovolenou ještě nečerpala. Nejsem si však jistá s nárokem na dovolenou. 1. Rok 2014 1.1.2014 - 16.8.2014 pracovala 17.8.2014 - 31.12.2014 byla na mateřské dovolené (PPM) má nárok na celých 20 dní? 2. Rok 2015 1.1.2015 - 28.2.2015 PPM 1.3.2015 - 31.12.2015 RP má nárok na dovolenou? 3. Rok 2016 1.1.2016 - 4.6.2016 RP 5.6.2016 - 31.12.2016 PPM na kolik dní má zaměstnankyně nárok? 4. Rok 2017 předpokládá se celý rok RP, bude mít nárok na dovolenou? V pracovní smlouvě je nárok na 20 dní dovolenou za kalendářní rok.
Vydáno: 12. 07. 2017
Tedy v tomto případě nevadí, že pracovní poměr v měsíci květnu netrval celý kalendářní měsíc (protože nezačal 1. 5. ale až 2. 5. 2017)?
Vydáno: 12. 07. 2017
Společnost s. r. o. zabývající se nákupem dřeva na stojato, jeho vytěžením a prodejem, koupila v květnu 2017 les včetně pozemku. Na kupní smlouvě je uvedena pouze souhrnná cena pozemku 460 000 Kč (včetně stojícího dřeva). Společnost plánuje během roku dřevo vytěžit a pozemek si dále nechat (možná v budoucnu prodat). Protože v kupní smlouvě nebylo ošetřeno rozdělení kupní ceny za les a za pozemek, nechá si společnost toto ocenění vyčíslit znalcem, aby mohla zaúčtovat pozemek do majetku a les do nákladů. Uvažuje společnost správně? Kam bude v tomto případě patřit náklad za ocenění znalcem? Má se to poměrně rozdělit mezi pozemek a les? Pokud by společnost po vytěžení pozemek opět zalesnila, jak se o tom bude účtovat? 
Vydáno: 11. 07. 2017
Zajímalo by mne, zda-li je stále povinný audit účetní závěrky u neziskové organizace, pokud obdrží dotaci nad 1.mil. Kč, nebo jestli je předpis č. 248/1995 Sb. zrušen zákonem č. 89/2012 Sb.?
Vydáno: 11. 07. 2017
Firma s. r. o., plátce DPH, velkoobchod a maloobchod. Firma se primárně zabývá nákupem a prodejem nového zboží (kondicionéry a aditiva do motorů). Ale jednou za čas (asi 1x za měsíc nebo za dva měsíce) koupí staré auto od fyzické osoby (neplátce), opraví ho a dále prodává opět fyzické osobě (neplátci). Může si uplatnit při prodeji starého auta zvláštní režim pro obchodníka s použitým zbožím podle § 90 zákona o DPH, i když se jedná jen o vedlejší činnost firmy? Podle mého názoru po přečtení rozhodnutí Evropského soudního dvora C-280/04 by mohla firma uplatnit zvláštní režim pro prodej starých automobilů, i když se jedná jen o vedlejší, doplňkovou činnost. Ale nejsem si jistá. 
Vydáno: 11. 07. 2017
Klient investoval prostředky do přípravy stavby nemovitosti. Na účtu č. 042 jsou zaúčtovány veškeré výdaje související s tímto případem (projektová dokumentace, příprava pozemku, inženýrské sítě ...). Klient se však rozhodl, že výstavbu zmiňované nemovitosti realizovat nebude. Jakým způsobem je možné rozpustit zůstatek MD 042 do nákladů (jednorázově či po určitá období)? Je nutné v případě kontroly ze strany FÚ prokazovat proč se záměr postavit tuto nemovitost neuskutečnil? Jak je to v případě nárokovaných odpočtů DPH týkajících se uskutečněných výdajů (krátí se nároky na odpočet)?
Vydáno: 11. 07. 2017