Aktuality

Pandemie koronaviru v posledním roce výrazně proměnila současný trh práce. Zatímco třeba v gastronomii a hotelnictví není pro zaměstnance práce, jiné obory – zejména internetové služby – naopak zažívají raketový růst.
Vydáno: 29. 01. 2021
Rozhodnutím ministryně financí „O prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události“ uveřejněném ve FZ č. 5/2021 dne 12. 1. 2021 byla prominuta daň z příjmů u peněžních náhrad vyplácených dle § 35 krizového zákona. Toto sdělení upřesňuje postup pro plátce daně.
Vydáno: 28. 01. 2021
V důsledku novelizací právních úprav poplatníci nemají povinnost evidovat tržby od 27. 3. 2020 do 31. prosince 2022, což se promítá do možnosti poplatníků daně z příjmů fyzických osob uplatnit slevu na evidenci tržeb za zdaňovací období let 2020–2022.
Vydáno: 28. 01. 2021
Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28. ledna 2020.
Vydáno: 28. 01. 2021
Vážení uživatelé, přinášíme vám souhrnnou informaci o dokumentech, které se nám nevešly do časopisu Daně a právo v praxi nebo Účetnictví v praxi. Můžete si je však přečíst online v rámci svého předplatného verze DAUČ nebo EXPERT. Lze je také vytisknout či uložit do PDF.
Vydáno: 26. 01. 2021
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, sděleních ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy a také o nových předpisech Evropské unie.
Vydáno: 26. 01. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 7/2021 ze dne 25. ledna 2021, který obsahuje přehled druhů daní a dále informace ke způsobu placení daní v roce 2021.
Vydáno: 25. 01. 2021
Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy.
Vydáno: 22. 01. 2021
V rámci novely Zákona o obchodních korporacích začala od ledna 2021 platit řada změn, které ovlivní podobu společenských smluv většiny firem. Čas přizpůsobit smlouvy novým pravidlům mají firmy do konce tohoto roku.
Vydáno: 22. 01. 2021
Za předpokladu splnění všech zákonných podmínek daných zákonem č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů, mohou nově o kompenzační bonus žádat také provozovatelé taxislužby.
Vydáno: 21. 01. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 6/2021 ze dne 21. ledna 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 21. 01. 2021
Publikovali jsme nejnovější články z daní a práva, v nichž vás provedeme například kompenzačním bonusem pro uzavřené provozovny v české legislativě.
Vydáno: 19. 01. 2021
Od 1. ledna 2021 je účinná druhá část novely zákoníku práce. První vlna změn, která nabyla účinnosti už v červenci 2020, přinášela úpravy např. v doručování listin – letošní změny se zásadně dotknou především dvou oblastí: sdíleného pracovního místa a čerpání dovolené.
Vydáno: 18. 01. 2021
Důvěryhodná veřejná správa jako hlavní téma první letošní online akce Exponet s.r.o.
Vydáno: 15. 01. 2021
Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH a daňového řádu (zákon č. 283/2020 Sb.) , a proto byla provedena aktualizace dokumentu Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty č.j.: 50489/17/7100-20118-203500).
Vydáno: 15. 01. 2021
Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH a daňového řádu, a proto byla provedena aktualizace dokumentu Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) č.j.: 40950/19/7100-20118-203500).
Vydáno: 15. 01. 2021
Generální finanční ředitelství zaznamenalo zvýšenou frekvenci dotazů od plátců daně ze závislé činnosti na možnosti jakou formou předložit zaměstnancem Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2021 (dále jen Prohlášení) ...
Vydáno: 14. 01. 2021
Finanční správa zveřejňuje aktuální vzory...
Vydáno: 12. 01. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 5/2021 ze dne 12. ledna 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 12. 01. 2021
V nové rubrice portálu DAUČ budeme pravidelně uveřejňovat příspěvky určené především uživatelům, kteří řeší podnikání ve zdravotnictví a musí tedy respektovat a naplňovat všechny právní předpisy vztahující se k ekonomickým povinnostem - podávat daňová přiznání, posílat požadovaná hlášení apod.
Vydáno: 11. 01. 2021