Aktuality

Vážení uživatelé, přinášíme vám souhrnnou informaci o dokumentech, které se nám nevešly do časopisu Daně a právo v praxi nebo Účetnictví v praxi. Můžete si je však přečíst online v rámci svého předplatného verze DAUČ nebo EXPERT. Lze je také vytisknout či uložit do PDF.
Vydáno: 28. 02. 2021
Nově mohou o kompenzační bonus zažádat i lidé, kteří jsou v úpadku (typicky v konkurzu nebo oddlužení).
Vydáno: 27. 02. 2021
Koncem minulého týdne prošel Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR návrh tzv. pandemického zákona, konkrétně zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), který by předběžně měl nabýt účinnosti dne 1. 3. 2021.
Vydáno: 23. 02. 2021
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, sděleních ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.
Vydáno: 23. 02. 2021
Pro všechny naše uživatele jsme právě zpřístupnili zdarma výběr článků a odpovědí z poradny na aktuální daňová a účetní témata.
Vydáno: 22. 02. 2021
Publikovali jsme nejnovější články z oblasti účetnictví, v nichž vás provedeme tématem brexitu z pohledu DPH, či problematikou kursových rozdílů ve světle nových interpretací Národní účetní rady nebo se podíváme na věcný záměr nového zákona o účetnictví.
Vydáno: 22. 02. 2021
Publikovali jsme nejnovější články z daní a práva, v nichž vás provedeme například kompenzačním bonusem pro uzavřené provozovny v české legislativě.
Vydáno: 18. 02. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 12/2021 ze dne 18. února 2021, který obsahuje sdělení ke smlouvě s Pákistánem a smlouvě s Kyrgyzstánem o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 18. 02. 2021
Lhůta pro přiznání k dani z nemovitých věcí každoročně končí posledního ledna – letos však vláda kvůli pandemii koronaviru umožnila podat daňové přiznání bez sankcí o dva měsíce později. Co všechno o něm musíte vědět, abyste jej do 31. března stihli vzorně vyplnit?
Vydáno: 17. 02. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 112021 ze dne 17. února 2021, který obsahuje opravu tabulky Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní.
Vydáno: 17. 02. 2021
Vláda schválila nový kompenzační bonus pro OSVČ a malá s. r. o. Dosáhne na něj širší okruh žadatelů, bude navýšený na 1 000 Kč denně a nebude již vázán na nouzový stav. Platit by měl po dokončení legislativního procesu zpětně od 1. února 2021.
Vydáno: 16. 02. 2021
Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže Daňař & daňová firma roku se poprvé vinou koronaviru konal virtuálně. Nominovaní a další významné osobnosti z daňové sféry se mohli společně potkat v úterý 9. února na online vyhlášení výsledků již 11. ročníku soutěže.
Vydáno: 10. 02. 2021
Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy.
Vydáno: 10. 02. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 10/2021 ze dne 8. února 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 09. 02. 2021
Pro zmírnění dopadů pandemie vydala ministryně financí řadu tzv. generálních pardonů. Jedná se o její rozhodnutí ke stanovení různých úlev. Jejich celé znění je možné nalézt ve Finančním zpravodaji.
Vydáno: 08. 02. 2021
Finanční správa spouští pilotní provoz online finančního úřadu – MOJE daně – z pohledu bezpečnosti nezbytný předstupeň ke startu pro širokou veřejnost, který je připraven na 28. 2. 2021. Online finanční úřad nabídne lidem moderní, jednoduché a především online řešení jejich daňových povinností.
Vydáno: 08. 02. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 9/2021 ze dne 3. února 2021, který obsahuje seznam států vyměňujících zprávy podle zemí dle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a dále seznam států nespolupracujících v daňové oblasti.
Vydáno: 03. 02. 2021
Připravili jsme pro vás přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti zdanění mezd a platů, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dávek nemocenského pojištění, důchodů a souvisejících oblastí.
Vydáno: 02. 02. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 8/2021 ze dne 1. února 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 01. 02. 2021
Elektronizace postupů orgánů veřejné moci, Zákon o právu na digitální služby, změny v oblasti doručování a elektronických podpisů, nová regulace online služeb. To vše rozebereme 18. února na konferenci IT mezi paragrafy s předními odborníky na daná témata. Konference proběhne ONLINE.
Vydáno: 01. 02. 2021