Aktuality

Platba včas učiněná 23:59? Není problém! Dostupnost služby okamžitých plateb se v poslední době na českém trhu značně rozšířila, ovšem nějakou větší publicitu, jako měly svého času např. bezkontaktní platby, nebylo možné ani ve zlomku zaznamenat, přičemž tato služba může často velmi ulehčit život.
Vydáno: 30. 03. 2021
Jste-li předplatiteli některé z našich licencí, máte v našem archivu nyní k dispozici další vydání tištěných i elektronických časopisů ve formátu PDF (v závislosti na obsahu dané licence), které si můžete uložit nebo vytisknout, a mít tak všechny příspěvky přehledně pohromadě.
Vydáno: 30. 03. 2021
Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. 6. 2021.
Vydáno: 29. 03. 2021
Vážení uživatelé, přinášíme vám souhrnnou informaci o dokumentech, které se nám nevešly do časopisu Daně a právo v praxi nebo Účetnictví v praxi. Můžete si je však přečíst online v rámci svého předplatného verze DAUČ nebo EXPERT. Lze je také vytisknout či uložit do PDF.
Vydáno: 29. 03. 2021
Upozorňujeme poplatníky, že čtvrtek 1. dubna 2021 je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2020 bez pokuty.
Vydáno: 26. 03. 2021
V souvislosti s nejasnostmi uplatňování DPH v oblasti poskytování služeb testování na onemocnění COVID-19 vydává GFŘ z důvodu jednotného postupu tuto informaci.
Vydáno: 26. 03. 2021
Spolek pro ochranu osobních údajů a partnerský Spolok pre ochranu osobných údajov vyhlašují 3. ročník ocenění pověřenec pro ochranu osobních údajů roku. Jeho cílem je ocenit pověřence, kteří nejenom že ve svých organizacích přispívají k řádnému, spravedlivému a transparentnímu zpracování osobních
Vydáno: 25. 03. 2021
Nejvyšší správní soud posuzoval daňové dopady poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při přijetí do zaměstnání, jejichž bydliště se nachází v zahraničí.
Vydáno: 25. 03. 2021
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, pokynech, sděleních ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.
Vydáno: 24. 03. 2021
Přinášíme krátké připomenutí změn v oblasti úročení.
Vydáno: 22. 03. 2021
Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, ve kterých bychom vás rádi upozornili na některé změny v zákoníku práce, dále vás provedli novým zákonem o evidenci skutečných majitelů či se podívali na závěrečnou část týkající se účetnictví společenství vlastníků jednotek.
Vydáno: 18. 03. 2021
Od ledna 2021 platí nový způsob, jakým mohou zaměstnanci využít zvýhodněného stravování přímo u zaměstnavatele. Umožňuje to tzv. stravenkový paušál, který začal platit v rámci daňového balíčku pro rok 2021.
Vydáno: 17. 03. 2021
Publikovali jsme nejnovější články z oblasti účetnictví, v nichž vás provedeme tématem zrušení superhrubé mzdy, či problematikou poskytnutých záloh vedených v cizí měně nebo se podíváme na inventarizaci majetku a závazků.
Vydáno: 17. 03. 2021
Počínaje dnešním dnem 16. března 2021 začínají finanční úřady napříč republikou vyplácet nový kompenzační bonus ve výši 1000 Kč denně. Žádat o něj je možné zpětně od 1. února a zatím nejdéle do 31. března, tedy nejvýše o 59 tisíc korun.
Vydáno: 16. 03. 2021
Specifické ekonomické okolnosti způsobené pandemií Covid-19 a související vládní regulace velmi silně ovlivnily (nejen) v roce 2020 i oblast převodních cen.
Vydáno: 15. 03. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 17/2021 ze dne 11. března 2021, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-47 k promíjení příslušenství daně.
Vydáno: 11. 03. 2021
Jste-li předplatiteli některé z našich licencí, máte v našem archivu nyní k dispozici další vydání tištěných i elektronických časopisů ve formátu PDF (v závislosti na obsahu dané licence), které si můžete uložit nebo vytisknout, a mít tak všechny příspěvky přehledně pohromadě.
Vydáno: 10. 03. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 16/2021 ze dne 9. března 2021, který obsahuje rozhodnutí, jež posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. Dále prodlužuje prominutí DPH na respirátory třídy ochrany FFP2 a vyšší o další dva měsíce.
Vydáno: 09. 03. 2021
Slabiny živelné digitalizace státu, novelizace Zákona o kybernetické bezpečnosti, zkušenosti s kontrolou ze strany NÚKIB, obrana proti kybernetickým útokům, ochrana dat či nákladově efektivní kybernetická obrana. Tato a mnohá další témata již 23. března ONLINE. Pořadatelem akce je Exponet s.r.o.
Vydáno: 08. 03. 2021
Český trh se v důsledku pandemie koronaviru bude měnit. Může za to dozvuk protiepidemických opatření, která téměř zaškrtila gastronomii i obory v cestovním ruchu. Advokátní kanceláře se tak připravují na možný nárůst počtu společností, které budou končit svoji činnost. Co vše je k tomu třeba znát?
Vydáno: 08. 03. 2021