Aktuality

Informujeme plátce daně z přidané hodnoty ohledně vydané vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023 č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  
Vydáno: 28. 04. 2023
V dubnovém přehledu legislativních novinek se podíváme na aktuální změny v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, novelu vyhlášky o cestovních náhradách, sdělení ke smlouvě mezi ČR a Rumunskem o zamezení dvojího zdanění i na několik informací Finanční správy.
Vydáno: 24. 04. 2023
Nejvyšší správní soud se ve svém nedávném rozhodnutí sp. zn. 7 Afs 80/2021 zabýval otázkou, zda může soudní řízení o výši daňové ztráty přerušit běh 5leté lhůty pro uplatnění této daňové ztráty. Nejvyšší správní soud tímto rozhodnutím navazuje na svoji dosavadní judikaturu v oblasti daňových ztrát, která do značné míry vyjasnila celou řadu sporných otázek. Podařilo se to Nejvyššímu správnímu soudu i tentokrát?
Vydáno: 21. 04. 2023
Finanční správa v těchto dnech zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Lhůta pro zaplacení celé částky daně (nebo její první splátky) končí 31. května 2023.  
Vydáno: 20. 04. 2023
Poplatníkům, kterým byla ze zákona v roce 2023 zřízena datová schránka, zašle Finanční správa do této datové schránky informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Těmto poplatníkům proto již nebude Česká pošta doručovat složenku (poštovní poukázku A).  
Vydáno: 20. 04. 2023
Národní účetní rada schválila další interpretaci, tentokrát s číslem I-48. Interpretace se týká ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí a jasně říká, že  volba mezi metodou goodwillu a metodou oceňovacího rozdílu není libovolná – jednoznačně se upřednostňuje použití metody goodwillu.
Vydáno: 18. 04. 2023
Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě důkladné analýzy využívání územních pracovišť finančních úřadů a rozsahu jimi zajišťovaných činností zruší k 1. 7. tohoto roku 77 územních pracovišť. Tímto krokem vláda plní jeden z bodů svého programového prohlášení – postupně zefektivnit státní správu. Konzultační služby pro občany dotčených obcí budou v úředních dnech zajištěny prostřednictvím telefonických kontaktních linek provozovaných příslušnými finančními úřady. Osobní kontakt a pomoc daňovým subjektům v souvislosti s podáváním daňových přiznání především k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob zajistí pracovníci finančních úřadů během svých častějších výjezdů do dotčených obcí.  
Vydáno: 11. 04. 2023
Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí zveřejňuje předpokládanou podobu tiskopisů vztahujících se k daňovým povinnostem daně z neočekávaných zisků. Tiskopisy budou po dokončení legislativního procesu součástí vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a budou dostupné v databázi tiskopisů.  
Vydáno: 03. 04. 2023