Aktuality

V nejnovějších minutových judikátech komentovaných expertem na daňové právo správní i trestní, JUDr. Ing. Ondřejem Lichnovským, například upozorňujeme na to, že rozhode-li se daňový subjekt využít podporu výzkumu a vývoje, musí být připraven výsledky předat správci daně za účelem posouzení daňové uznatelnosti. Daňová podpora výzkumu a vývoje má navíc jedno velké omezení – až na výjimky bohužel nelze takto uplatnit náklady na práci externích výzkumných pracovníků.
Vydáno: 30. 05. 2023
V návaznosti na prohlášení vlády k Ozdravnému balíčku byla do připomínkového řízení zveřejněna i související novelizace daňových předpisů. Níže pro vás shrnujeme výběr nejzásadnějších novinek a změn v této oblasti.
Vydáno: 29. 05. 2023
V květnu vyšla novela vyhlášky o formulářových podáních pro DPH a daně z příjmů a dále sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění. Finanční správa také informovala o tom, že mimořádně neuplatní pokutu za nedodržení elektronického podání, a upozornila na to, že obchodování platných a neplatných mincí z drahých kovů podléhá DPH a nelze u něj aplikovat zvláštní režim pro použité zboží.
Vydáno: 26. 05. 2023
Finanční správa v současné době analyzuje některé podněty směřující do problematiky obchodování s platnými a neplatnými mincemi vyrobenými z drahých kovů (pozn. jinými než mincemi ze zlata), přičemž byly detekovány možné daňové úniky spočívající v použití nesprávného daňového režimu a tím i nesprávného stanovení základu daně včetně neuplatnění správné sazby DPH u těchto obchodů.  
Vydáno: 22. 05. 2023
Součástí připravovaného návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček) bude rovněž zrušení kolkových známek jako platebního prostředku při správě daní.
Vydáno: 19. 05. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 7/2023 ze dne 17. května 2023, který obsahuje sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění.
Vydáno: 17. 05. 2023
Poslanci a poslankyně ve třetím čtení podpořili návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. „Daňové milostivé léto“). Návrh navazuje na předchozí akce Milostivé léto I a II a umožní dlužníkům zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků. Pro odpuštění dluhů bude klíčové rozhodné období, které je navrhováno od 1. července do 30. listopadu 2023. Návrh nyní míří do Senátu.
Vydáno: 17. 05. 2023
Vláda představila svůj konsolidační balíček. Dojde ke zrušení 22 daňových výjimek, DPH bude mít dvě sazby, dojde k vyššímu zdanění alkoholu a tabáku a zdvojnásobí se daň z nemovitosti. Na druhou stranu zlevní důležité položky, jako jsou potraviny, bydlení, léky. Dopad daňových změn by měl být podle předsedy vlády Petra Fialy co nejmenší. 
Vydáno: 16. 05. 2023
Vládní ozdravný balíček čítající 58 opatření by měl mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024–2025 ve výši 147,5 mld. Kč. Během června vláda schválí legislativní znění konsolidačního balíčku, první čtení v Poslanecké sněmovně poté proběhne před sněmovními prázdninami tak, aby opatření snižující deficit o 94,1 mld. Kč platila již od 1. ledna 2024.
Vydáno: 12. 05. 2023
V nejnovějších minutových judikátech komentovaných expertem na daňové právo správní i trestní, JUDr. Ing. Ondřejem Lichnovským, se například dozvíte, jak NSS shrnul přístup k důkaznímu břemenu ve vztahu k předložení účetnictví a zda lze i při nezákonně vedeném účetnictví obhájit účetní případy v něm obsažené. V jednom z rozsudků se také NSS vyjádřil k výkladu zavinění správcem daně nebo k tomu, zda a případně kdy je možné místo výslechu svědka využít institutu vysvětlení.
Vydáno: 03. 05. 2023
U poplatníků, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřizována datová schránka, uplatňuje finanční správa dočasnou toleranci vad podání. Finanční úřady neuloží pokutu ve výši 1 000 Kč v případech, kdy daňový subjekt v době od 1. 1. 2023 do 2. 5. 2023 nedodržel povinný elektronický způsob podání nebo podal daňové přiznání v nesprávném formátu či struktuře. Pokuta nebude uložena ani v případě, kdy daňový subjekt podá daňové přiznání elektronicky do 2. 6. 2023, ale nedodrží správný formát nebo strukturu. Tolerance se naopak nevztahuje na pokuty za opožděné podání.  
Vydáno: 03. 05. 2023
V důsledku významného rozšíření okruhu osob, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřízena datová schránka, zaznamenaly v praxi finanční úřady nárůst počtu vad podání zejména v souvislosti s daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob, popř. i právnických osob. Důvodem je, že se zpřístupněním takto zřízené datové schránky je spojena také obecná povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky, a to ve stanoveném formátu a struktuře. Vady spočívaly především ve skutečnosti, že daňové přiznání nebylo podáno elektronicky, nebo bylo elektronické podání učiněno v nesprávném formátu.  
Vydáno: 03. 05. 2023