Aktuality

 Dne 19. 6. 2024 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 163/2024 Sb., který přináší rovněž změny v zákoně o daních z příjmů. Mimo jiné se zavádí osvobození příspěvku na stravování ve formě nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem bývalým zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele pracovali v době odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu z důvodu invalidity třetího stupně.
Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení podpořila novelu zákona o dani z přidané hodnoty připravenou Ministerstvem financí. Zákon přinese změny v režimu pro malé podniky, například možnost využít výjimku z plátcovství DPH i v dalších členských státech EU.
Vydáno: 28. 06. 2024
Od 1. července 2024 čekají zaměstnavatele změny v oblasti zpracování dohod o provedení práce (DPP). Cílem těchto změn je podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) zajistit, aby dohody nebyly jediným a hlavním příjmem zaměstnance a zároveň zajistit zaměstnanci dávky nemocenského a důchodového pojištění v případě ztráty příjmu, pokud již na základě více dohod práci uskutečňuje.
Není tajemstvím, že umělá inteligence (AI) začíná hrát důležitou roli v mnoha odvětvích včetně účetnictví. Přestože někteří mohou mít obavy z možné náhrady lidské práce, realita je jiná. V našem nedávném podcastu, který připravil Ing. Jaroslav Ždímal z Redque s.r.o., jsme se podrobněji zaměřili na to, jak AI mění účetní praxi – a to ke spokojenosti účetních.
Vydáno: 21. 06. 2024
V přehledu legislativy za uplynulý měsíc tentokrát informujeme o vydání zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění a také aktuálního seznamu států automaticky vyměňujících informace pro účely správy daní.
Vydáno: 19. 06. 2024
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 5/2024 ze dne 18. června 2024, který obsahuje Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní .
Vydáno: 18. 06. 2024
V souvislosti s návrhem nového zákona o účetnictví Ministerstvo financí koncem května předložilo návrh na změnu zákona o daních z příjmů. Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2025. Rozsah navrhovaných změn zákona o daních z příjmů je značný a některé pasáže zákona jsou zcela koncepčně přepracovány. Do zákona je včleněno i velké množství nových pravidel. Přinášíme stručný přehled nejvýznamnějších změn.
Vydáno: 14. 06. 2024
Srdečně vás zveme na konferenci pořádanou Komorou daňových poradců s názvem „Umělá inteligence v daňovém poradenství“. Tahle unikátní akce, která se bude konat 8. října 2024, vám poskytne nepostradatelnou odbornou podporu při výkonu profese daňového poradce a zprostředkuje vám přehled o nejnovějších technologických produktech včetně využití umělé inteligence.
Vydáno: 06. 06. 2024
Odměny členů okrskové volební komise (dále jen „OVK“) za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce jsou v § 6 odst. 10 písm. b) zákona o daních z příjmů, prohlášeny za funkční požitky a plnění v podobě funkčního požitku jsou prohlášeny v § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o daních z příjmů za příjmy ze závislé činnosti.
Vydáno: 05. 06. 2024
Ve středu dne 29. 5. 2024 Senát schválil Sněmovní tisk 570, jehož součástí je i úprava v oblasti odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce. Na přípravě této novely se aktivně podílela Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s ostatními zástupci podnikatelů, tj. především Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
Vydáno: 04. 06. 2024