Aktuality

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, informacích ve Finančním zpravodaji a sděleních na webu Finanční správy. Informujeme také o aktuálních novelách evropských předpisů.
Vydáno: 25. 08. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 31/2021 ze dne 24. srpna 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 24. 08. 2021
Jaká bude role bankomatů v platebním styku, co čekat od dalšího vývoje růstu cen nemovitostí a jak je u nás zdaněna kultura? Během probíhající letní sezóny jsem se zaměřil na tyto samostatné jevy, nechci říct leckdy až paranormální, které kolem nás probíhají a které by bylo vhodné okomentovat, a pokusit se racionálně nastínit jejich budoucí vývoj.
Vydáno: 23. 08. 2021