Aktuality

Nové předpisy ze září 2023 se opět týkají milostivého léta: Finanční správa spustila novou funkcionalitu, díky níž si je možné si v daňové informační schránce na portálu MOJE daně ověřit, jestli finanční úřad eviduje nedoplatek, kterého se týká milostivé léto. Novelizace zákona o důchodovém pojištění mění podmínky pro nárok na starobní důchod a novela zákona o daních z příjmů reflektuje nově vzniklý nárok na paušální náhradu nákladů při výkonu z práce z domova dle zákoníku práce.
Vydáno: 23. 09. 2023
Než bude přijat nový zákon o účetnictví, bude s velkou pravděpodobností novelizován stávající zákon č. 563/1991 Sb. V rámci konsolidačního balíčku, který je v legislativním procesu schvalování, přibydou totiž do zákona o účetnictví nové paragrafy, jež nařizují dotčeným účetním jednotkám vyhotovit související zprávy s účetními závěrkami, a to zprávu o informacích o dani z příjmů a zprávu o udržitelnosti; součástí je také změna oceňování.
Vydáno: 13. 09. 2023
Poslanecká sněmovna včera schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, jež vznikla po diskusích se zaměstnavateli a odbory. Během nich bylo dosaženo kompromisní úpravy týkající se například práce na dálku a pravidel pro tzv. dohodáře. Novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou v podobě, v níž byla postoupena Senátu.
Vydáno: 13. 09. 2023
Stejně jako v minulosti se v oblasti legislativy KDP ČR zaměřuje na technické odborné připomínky, jejichž cílem je, aby přijímaná nová legislativa byla jednoznačná a nepůsobila v praxi výkladové problémy. V tomto duchu se Komora zaměřila i na aktuálně projednávaný daňový úsporný balíček.
Vydáno: 11. 09. 2023
ESG je zkratka pro Environmental, Social and Governance, což jsou tři klíčové faktory, které se používají k hodnocení dopadu společností na životní prostředí, společnost a správu a řízení podniků. Faktory ESG tak hrají stále důležitější roli v oblasti akvizic, dotací, investic či úvěrů. Společnosti, které mohou prokázat dobré výsledky na poli ESG, budou mít konkurenční výhodu. Náš průvodce ESG tematikou vám pomůže se v této problematice lépe orientovat.
Vydáno: 04. 09. 2023