Aktuality

Rada EU v květnu přijala nová Nařízení o trzích s kryptoaktivy (tzv. Markets in Crypto-Assets - MiCA) a poprvé tak zavádí právní regulaci v tomto sektoru.
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 10/2023 ze dne 29. září 2023, který obsahuje Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 29. 09. 2023
Nové předpisy ze září 2023 se opět týkají milostivého léta: Finanční správa spustila novou funkcionalitu, díky níž si je možné si v daňové informační schránce na portálu MOJE daně ověřit, jestli finanční úřad eviduje nedoplatek, kterého se týká milostivé léto. Novelizace zákona o důchodovém pojištění mění podmínky pro nárok na starobní důchod a novela zákona o daních z příjmů reflektuje nově vzniklý nárok na paušální náhradu nákladů při výkonu z práce z domova dle zákoníku práce.
Vydáno: 23. 09. 2023
Než bude přijat nový zákon o účetnictví, bude s velkou pravděpodobností novelizován stávající zákon č. 563/1991 Sb. V rámci konsolidačního balíčku, který je v legislativním procesu schvalování, přibydou totiž do zákona o účetnictví nové paragrafy, jež nařizují dotčeným účetním jednotkám vyhotovit související zprávy s účetními závěrkami, a to zprávu o informacích o dani z příjmů a zprávu o udržitelnosti; součástí je také změna oceňování.
Vydáno: 13. 09. 2023
Poslanecká sněmovna včera schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, jež vznikla po diskusích se zaměstnavateli a odbory. Během nich bylo dosaženo kompromisní úpravy týkající se například práce na dálku a pravidel pro tzv. dohodáře. Novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou v podobě, v níž byla postoupena Senátu.
Stejně jako v minulosti se v oblasti legislativy KDP ČR zaměřuje na technické odborné připomínky, jejichž cílem je, aby přijímaná nová legislativa byla jednoznačná a nepůsobila v praxi výkladové problémy. V tomto duchu se Komora zaměřila i na aktuálně projednávaný daňový úsporný balíček.
Vydáno: 11. 09. 2023