Aktuality

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 39/2021 ze dne 22. prosince 2021, který obsahuje daňový kalendář, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí a seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.
Vydáno: 22. 12. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 40/2021 ze dne 22. prosince 2021, který obsahuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty, a dále informace jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022.
Vydáno: 22. 12. 2021
Ve skupině rozsáhlých příspěvků odborníků ohledně právní problematiky náhrady škody a rozsáhlé judikatury vydávané vrcholnými soudy se dle mého názoru stále příliš nezdůrazňuje hledisko základní racionální (taktéž ekonomické) úvahy, jak s jednotlivými škodními událostmi v životě konkrétního subjektu, ať již člověka či obchodní společnosti, zacházet z hlediska jejich potenciálního řešení, a to zejména časového a nákladového. Tomuto náhledu, který se ke mně dostal poprvé při studiu na Univerzitě v Postupimi v roce 2008 ve spojení s tzv. tvorbou smluv (Vertragsgestaltung) a které snad poprvé u nás přímo v souvislosti s deliktním právem nedávno otevřel svojí knihou1) až advokát Martin Sztefek, bych se chtěl v následujícím článku věnovat, byť jsem si vědom toho, že zmíním pouze malý zlomek aspektů, které by se slušelo k danému tématu uvést.
Vydáno: 20. 12. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 38/2021 ze dne 16. prosince 2021, který obsahuje dodatek č. 8 k pokynu GFŘ-D-29, dále úplné znění pokynu GFŘ-D-29 a pokyn č. MF-19 pro orgány finanční správy.
Vydáno: 16. 12. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 37/2021 ze dne 15. prosince 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 15. 12. 2021
V pondělí 13. prosince odstartovalo druhé kolo soutěže Daňař & daňová firma roku. Hlasování bylo otevřeno ve vybraných kategoriích soutěže, u kterých probíhala v průběhu listopadu nominace ze stran odborné veřejnosti.
Vydáno: 14. 12. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 36/2021 ze dne 13. prosince 2021, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-51.
Vydáno: 13. 12. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 35/2021 ze dne 9. prosince 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 10. 12. 2021
Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2022 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově bude činit 5 994 Kč. V případě splnění podmínek mohou živnostníci podat oznámení o vstupu do režimu paušální daně do pondělí 10. ledna 2022.
Vydáno: 10. 12. 2021
Známe vítěze čtvrtého ročníku profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU 2021! Vyhlášení výsledků proběhlo stejně jako v minulém roce on-line formou. I když se vinou koronaviru nemohl uskutečnit slavnostní ceremoniál s vyhlášením výsledků tak, jak by se slušelo, měla akce opět značnou účast. On-line přenos se konal ve středu 1. prosince 2021 a vysílal se z prostor společnosti Wolters Kluwer ČR, která je pořadatelem soutěže. Celým přenosem provázela účastníky Jana Víšková, moderátorka soutěže, a společnost jí dělali předseda poroty Libor Vašek a jednotliví vítězové, kteří měli možnost převzít si ocenění osobně a říci pár slov divákům přímého přenosu. Vedle kategorií ÚČETNÍ ROKU a ÚČETNÍ FIRMA ROKU byla vyhlášena kategorie ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU, která byla letos zařazena do soutěže poprvé.
Vydáno: 09. 12. 2021
V souvislosti s aktuálními přijatými krizovými opatřeními proti šířením viru SARS-CoV-2 (Usnesení vlády ze dne 25. 11. 2021 č. 1065 o vyhlášení nouzového stavu od 26. 11. 2021 do 25. 12. 2021) se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění dopadů této mimořádné události na daňové subjekty vydala dne 9. prosince 2021 Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události, zveřejněné ve Finančním zpravodaji MF č. 35/2021, kterým promíjí správní poplatky vybírané Finanční a Celní správou za podání zde uvedených žádostí, jejichž následné projednání je zaplacením správního poplatku jinak podmíněno.
Vydáno: 09. 12. 2021
Poslanecká sněmovna ČR schválila návrh nového zákona o kompenzačním bonusu pro živnostníky, drobné podnikatele a dohodáře, který umožní podnikatelům žádat o 1 000 Kč, resp. 500 Kč, denně v rámci dvou nových bonusových období. Nyní bude následovat jeho projednání v Senátu, nemusí se tedy jednat o konečnou podobu zákona.
Vydáno: 08. 12. 2021
Od zdaňovacího období roku 2021 došlo novelou zákona o daních z příjmů ke změně (zpřísnění) podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby.
Vydáno: 06. 12. 2021
Dnem 1. října 2021 nabyly účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH (zákon č. 355/2021 Sb.) , a proto byla provedena aktualizace dokumentu Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti).
Vydáno: 03. 12. 2021
Vítejte v novém prostředí DAUČ! Jste-li náš stávající uživatel, který již má zaplacenou licenci na DAUČ a přišli jste poprvé na novou verzi portálu, pak je třeba si při prvním přihlášení změnit heslo. Zde naleznete návod.
Vydáno: 01. 12. 2021
Od 1. ledna 2022 dochází k novinkám v oblasti uplatňování DPH v rámci zvláštního režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o DPH. 
Vydáno: 01. 12. 2021