Aktuality

Jste-li předplatiteli některé z našich licencí, máte v našem archivu nyní k dispozici prosincová vydání tištěných i elektronických časopisů ve formátu PDF (v závislosti na obsahu dané licence), které si můžete uložit nebo vytisknout, a mít tak všechny příspěvky přehledně pohromadě.
Vydáno: 30. 12. 2020
Národní účetní rada na svém zasedání dne 19. října 2020 schválila text interpretace I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně.
Vydáno: 28. 12. 2020
S nastávajícím koncem roku 2020 považuji za vhodné se v obecné rovině zpětně zamyslet nad stavem platné legislativy v České republice za poslední desetiletí, ale taktéž nad fungováním obecné soustavy soudů či orgánů státní správy.
Vydáno: 27. 12. 2020
Zákoník práce v současné době doznává změn v souvislosti s novelou, jejíž část nabyde účinnosti k 1. lednu 2021. Část změn je účinných již od 30. července 2020 a jednou z nich je problematika doručování důležitých pracovněprávních písemností.
Vydáno: 22. 12. 2020
Ministerstvo financí v daňovém balíčku na rok 2021 pamatuje na situaci, že bude legislativní proces dokončen až po Novém roce.
Vydáno: 22. 12. 2020
Vážení uživatelé, přinášíme vám souhrnnou informaci o prosincových dokumentech, které se nám nevešly do časopisu Daně a právo v praxi nebo Účetnictví v praxi. Můžete si je však přečíst online v rámci svého předplatného verze DAUČ nebo EXPERT. Lze je také vytisknout či uložit do PDF.
Vydáno: 22. 12. 2020
Od příštího roku je do českého daňového systému zaveden institut paušální daně pro drobné podnikatele. Tato novinka byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 540/2020 Sb. a začne platit od 1. ledna 2021.
Vydáno: 21. 12. 2020
Zcela mimořádně otevíráme všem našim uživatelům ZDARMA dva aktuální příspěvky týkající se paušální daně a nové možnosti odečtu daňové ztráty.
Vydáno: 21. 12. 2020
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 38/2020 ze dne 21. prosince 2020, který obsahuje rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 21. 12. 2020
Zahájení daňové kontroly dle novely daňového řádu 2021 – Revoluce ve způsobu přepočtu cizoměnových výdajů vynaložených v jiném zdaňovacím období – Vliv vykázání a možného uplatnění daňové ztráty na běh lhůty pro stanovení daně – Možnost ukládat opakované sankce za dlouhodobé porušování daňové povinnosti
Vydáno: 18. 12. 2020
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 37/2020 ze dne 18. prosince 2020, který obsahuje Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021.
Vydáno: 18. 12. 2020
Generální finanční ředitelství vydává tuto informaci z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění účinném ode dne 1. 1. 2021.
Vydáno: 18. 12. 2020
Informace o hlavních změnách v oblasti daní z příjmů v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie.
Vydáno: 18. 12. 2020
Informace vymezuje hlavní změny v uplatňování DPH od 1. 1. 2021 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie.
Vydáno: 17. 12. 2020
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 36/2020 ze dne 17. prosince 2020, který obsahuje sdělení ke Smlouvám mezi ČR a Islandem a mezi ČR a Izraelem.
Vydáno: 17. 12. 2020
V období ode dne 16. 12. 2020 do dne 31. 12. 2022 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji 35/2020 dne 16. prosince 2020.
Vydáno: 17. 12. 2020
Pro všechny naše uživatele jsme právě zpřístupnili zdarma výběr článků a odpovědí z poradny na aktuální daňová a účetní témata.
Vydáno: 16. 12. 2020
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 35/2020 ze dne 16. prosince 2020, který obsahuje rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 16. 12. 2020
V pondělí 14. prosince odstartovalo druhé kolo soutěže Daňař & daňová firma roku. Hlasování bylo otevřeno ve vybraných kategoriích soutěže, u kterých probíhala v průběhu listopadu nominace ze stran odborné veřejnosti.
Vydáno: 14. 12. 2020
Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021 č. 510/2020 Sb.
Vydáno: 12. 12. 2020