Aktuality - strana 3

Ve Sbírce zákonů byly vyhlášeny tyto předpisy:
Vydáno: 01. 10. 2022
Sněmovna dnes ve 3. čtení schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která nyní zamíří do Senátu. Návrh implementuje směrnici Rady EU o správní spolupráci v oblasti daní, tzv. směrnici DAC 7, která reaguje na dynamicky se měnící podmínky v oblasti digitálních platforem.
Vydáno: 30. 09. 2022
V nejnovějším přehledu aktuální legislativy informujeme o novelizaci zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákona o daních z příjmů, prováděcí vyhlášky k zákonu o důchodovém pojištění a vyhlášky k zákonu o účetnictví, dále o vydání sdělení o výpovědi smlouvy o zdanění příjmů z úspor, informace ke stravenkovému paušálu, k definici tzv. nízkoemisních vozidel a k daňovému režimu mimořádného příspěvku na dítě. Předplatitelům nabízíme také komentovaný výběr nové daňové judikatury.
Vydáno: 25. 09. 2022
Vláda Petra Fialy na jednání ve středu 14. září 2022 projednala podmínky pomoci velkoodběratelům elektřiny a plynu s dopady aktuálních vysokých cen energií. Schválila také návrh na prodloužení snížené spotřební daně na naftu, odměny a náhrady škod vzniklých jednotkám zasahujícím při požáru v národním parku České Švýcarsko a také navýšení státního příspěvku na zaměstnávání hendikepovaných osob.
Vydáno: 14. 09. 2022
Ministerstvo financí předložilo vládě návrh na pokračování snížené spotřební daně na motorovou naftu o 1,50 Kč na litr. Vláda návrh schválila a v pátek 16. září by ho měla začít projednávat Sněmovna ve zrychleném procesu legislativní nouze.
Vydáno: 14. 09. 2022
Termín pro zasílání nominací do právě probíhající profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU 2022 byl prodloužen do pondělí 12. září 2022. Využijte této možnosti a pošlete přihlášku do jedné z kategorií přes webové stránky soutěže www.ucetni-roku.cz. 
Vydáno: 07. 09. 2022
Na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě (dále jen zákon), započaly Úřady práce České republiky – krajské pobočky nebo pobočka pro hlavní město Prahu vyplácet žadatelům za podmínek stanovených tímto zákonem jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč.
Vydáno: 02. 09. 2022
Blíží se konec termínu pro zaslání nominací do právě probíhajícího pátého ročníku soutěže ÚČETNÍ ROKU. Již jen do pondělí 5. září 2022 můžete zaslat přihlášku do jedné z kategorií, a to přes webové stránky soutěže www.ucetni-roku.cz. Nominovat může kdokoliv bez omezení – nominace mohou přicházet jak od široké veřejnosti, tak i od samotných kandidátů, kdy na titul nominují sebe sama či svou účetní firmu. 
Vydáno: 31. 08. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novela vyhlášky o změně sazeb cestovních náhrad, nová smlouva o zamezení dvojího zdanění se San Marinem, pokyn GFŘ-D-56, informace k použití režimu přenesení daňové povinnosti a také vybrané odpovědi Finanční správy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně.
Vydáno: 29. 08. 2022
Dne 30. 6. 2022 zveřejnila finanční správa Informaci pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele zákona o daních z příjmů, provedené zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 142/2022 Sb.) v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely.
Vydáno: 25. 08. 2022
S účinností od 20. 8. 2022 platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce, který je příjmem od daně osvobozeným – 99,40 Kč (doposud 82,60 Kč).
Vydáno: 24. 08. 2022
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novelu vyhlášky k cestovním náhradám. Jedná se letos o již třetí novelizaci, a to konkrétně o změnu provedenou vyhláškou MPSV ze dne 15. srpna 2022 č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 19. 08. 2022
Jak je to s proplácením stravného u kurzů, které proběhly online a které mohou zaměstnanci absolvovat doma u svého počítače? Má zaměstnanec u takto proběhlých kurzů nárok na stravné?
Vydáno: 19. 08. 2022
Vážení uživatelé, naše poradenská služba DAUČ Expertní odpovědi (dříve Otázky a odpovědi) vám nabízí jedinečnou možnost konzultace vašeho specifického případu s odborníkem z praxe.
Vydáno: 18. 08. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novela vyhlášky k vracení spotřební daně, novely pojistných zákonů, rozhodnutí o prominutí DPH, ale také několik informací a upozornění Finanční správy.
Vydáno: 15. 08. 2022
Rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého mohou oficiálně ode dneška začít žádat o příspěvek 5000 korun na dítě. Žádosti je možné podávat on-line přes aplikaci na webu ministerstva práce, nebo osobně v Czech Pointech na radnicích či v krajských úřadech. Vedení ministerstva práce očekává, že hlavní nápor žadatelů bude v prvních deseti dnech. Po zpracování a kontrole by tak podle náměstka ministerstva práce pro informační technologie Karla Trpkoše úřady práce mohly peníze začít posílat koncem měsíce. O dávku nemusí žádat domácnosti s přídavky na děti, dostávají ji automaticky.
Vydáno: 15. 08. 2022
Na základě přijetí prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (dále jen „nařízení Komise (EU)“), byla ke dni 1. 1. 2022 provedena aktualizace kombinované nomenklatury vedoucí k úpravám některých jejích kódů s dopadem na uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží na základě § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Vydáno: 11. 08. 2022
Srdečně vás zveme na druhý ročník online konference k transferovým cenám, která se bude konat 20. 9. 2022. Program bude opravdu nabitý, máte se na co těšit! Hlavním tématem bude daňová kontrola týkající se převodních cen, aktuální trendy v této oblasti a samozřejmě dokumentace k transferovým cenám.
Vydáno: 11. 08. 2022
Zaměstnanec společnosti hodlá použít své soukromé vozidlo na služební cestu. V příkazu je uvedeno, že soukromé vozidlo lze použít. Cestovní náhrada bude proplacena za cenu obvyklou při použití hromadné dopravy. Jak ale řešit následující situace:
Vydáno: 10. 08. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 12/2022 ze dne 5. srpna 2022, který obsahuje seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů a seznam pro účely plnění informační povinnosti zveřejňované podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.
Vydáno: 05. 08. 2022