Dokumenty

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novelizace zákona o daních z příjmů, zákona o spotřebních daních a zákona o dani silniční, nařízení o zvýšení důchodů, nová sdělení k daňovým smlouvám ve Finančním zpravodaji a také změny v předpisech EU.
Vydáno: 23. 06. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 9/2022 ze dne 21. června 2022, který obsahuje sdělení ke smlouvě s Čínou o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 21. 06. 2022
Na nedávno spuštěné vzdělávací platformě jsme nyní otevřeli novou dávku vzdělávacích podcastů zdarma! Stačí jednoduchá registrace a můžete se začít vzdělávat.
Vydáno: 15. 06. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 8/2022 ze dne 13. června 2022, který obsahuje sdělení ke smlouvě se Španělskem o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 13. 06. 2022
V návaznosti na velice vážnou mezinárodní situaci v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině jsme shromáždili relevantní informace, které by pro vás mohly být užitečné ať už při řešení daňových otázek pomoci do zahraničí nebo například pobytu a práce cizinců u nás. Nechybí ani problematika posečkání daně včetně vzorů. Přidáváme také odkazy na další relevantní zdroje k této problematice. Informace průběžně aktualizujeme.
Vydáno: 12. 06. 2022
Dne 8. června 2022 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 142/2022 Sb. publikován zákon kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
Vydáno: 08. 06. 2022
Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále v „novela“), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.
Vydáno: 08. 06. 2022
Na dobu jednoho roku se od zítřka ruší celní kvóty na veškeré zemědělské a potravinářské produkty dovážené z Ukrajiny do Evropské unie. Jeden rok se také nebude uplatňovat systém vstupních cen a cla pro dovoz ukrajinského ovoce, zeleniny a průmyslových produktů. Úpravu pravidel schválili v květnu ministři zemědělství EU.
Vydáno: 03. 06. 2022
Již pátý ročník profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU, ve které se hledají nejlepší účetní a nejlepší účetní firmy v České republice, odstartoval ve středu 1. června 2022. V této soutěži, jež pořádá společnost WOLTERS KLUWER ČR, se vyhlašují a oceňují tři kategorie: ÚČETNÍ ROKU, ÚČETNÍ FIRMA ROKU a ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU. Stejně jako v minulých letech poskytují odbornou záštitu soutěži Komora certifikovaných účetních a Svaz účetních ČR.
Vydáno: 01. 06. 2022
S účinnosti od 1. června do 30. září 2022 se dočasně snižuje sazba spotřební daně z benzínu a motorové nafty o 1,50 Kč na litr. Po započtení DPH by konečná cena pro řidiče na čerpacích stanicích měla klesnout až o 1,80 Kč na litr.
Vydáno: 01. 06. 2022
Máme radost z úspěchu českých hokejistů na Mistrovství světa 2022 v podobě bronzových medailí! A protože téměř každá životní událost má svoje daňové souvislosti, tak i sportovní výhry mají svůj daňový režim. Vybíráme tedy z obsahu DAUČ několik praktických příspěvků na téma zdaňování (nejen) sportovních výher, příjmů a uznatelnost souvisejících nákladů.
Vydáno: 29. 05. 2022
Dne 27. května 2022 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 128/2022 Sb. publikován zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 
Vydáno: 27. 05. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novely daňových zákonů a vyhlášek, novela vyhlášky k cestovním náhradám, pokyn č. GFŘ-D-57 a upozornění Finanční správy.
Vydáno: 25. 05. 2022
V současné době v souvislosti s častým pohybem cen pohonných hmot došlo opět k úpravě výše cen pohonných hmot. Jedná se konkrétně o změnu provedenou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. května 2022 č. 116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
Vydáno: 22. 05. 2022
Spotřební daň z nafty a benzinu se od začátku června do konce září sníží o 1,50 koruny na litr. Novelu zákona o spotřebních daních, která sazbu daně snižuje, podepsal prezident Miloš Zeman. Dary poskytnuté Ukrajině na podporu jejího obranného úsilí nebo tamních neziskových organizací si bude možné odečíst z daňového základu. Navíc bude možné v letošním roce odečítat dary na zákonem stanovené účely až do 30 procent základu daně z příjmů. Počítá s tím zákon o opatřeních v oblasti daní, který také podepsal prezident.
Vydáno: 19. 05. 2022
Senát na dnešním jednání schválil vládní balíček proti rostoucím cenám pohonných hmot. Jeho součástí je především zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv. Vláda tímto krokem reaguje na vysoké ceny pohonných hmot v důsledku mimořádné situace vyvolané ruskou agresí proti Ukrajině. Součástí vládního balíčku jsou i daňová opatření na podporu elektromobility.
Vydáno: 18. 05. 2022
Do vnějšího připomínkového řízení míří návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh následně bude schvalovat vláda.
Vydáno: 09. 05. 2022
V návrhu zákona jsou obsaženy změny zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, daňového řádu a dalších právních předpisů. Ke změnám má dojít s účinností od 1. ledna 2023, s výjimkou několika ustanovení.
Vydáno: 09. 05. 2022
Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19, byla zavedena nová osvobození od DPH týkající se opatření přijatých na úrovni Evropské unie v reakci na pandemii COVID-19. Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („Směrnice o DPH“). Vzhledem k naléhavosti situace měly členské státy tato osvobození začít uplatňovat se zpětným účinkem ode dne 1. 1. 2021.
Vydáno: 04. 05. 2022
Dne 13. dubna 2022 podepsal prezident republiky oběma komorami Parlamentu České republiky schválený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.
Vydáno: 29. 04. 2022
+ Zobrazit dalších 20