Dokumenty - strana 3

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí uplyne v letošním roce v úterý 31. ledna. Na zaplacení daně či její první splátky mají poplatníci čas až do 31. května 2023.
Vydáno: 04. 01. 2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.
Vydáno: 03. 01. 2023
Na podání daňového přiznání k dani silniční je čas do úterý 31. 1. 2023. V této lhůtě je nutné daň také zaplatit.
Vydáno: 02. 01. 2023
Přečtěte si pravidelný souhrn legislativních novinek ze závěru loňského roku - nechybí daňový balíček 2023, vyhláška se zahraničním stravným, ale i další novelizované předpisy, včetně praktických informací Finanční správy k daňovým změnám.
Vydáno: 02. 01. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 19/2022 ze dne 29. prosince 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.
Vydáno: 29. 12. 2022
Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2023 (novelizováno zákonem č. 366/2022 Sb.; dále jen „ZDPH 2023“) týkající se oblasti kontrolního hlášení DPH, zahrnují oblast výzev k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení a oblast sankčního systému při nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení.
Vydáno: 22. 12. 2022
V nejbližších dnech bude ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a ruší další související právní předpisy, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční. Tato právní úprava již nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK).
Vydáno: 21. 12. 2022
Skokový růst cen základních energetických zdrojů, ke kterému v současné době dochází, ovlivňuje veškeré sféry společenského a hospodářského života a pociťujeme jej všichni bez rozdílu, občané, nezávislé podniky i nadnárodní korporace. V prostředí nadnárodních korporací vyvstávají otázky, jak toto navýšení cen promítnout do vnitroskupinových transakcí. Diskutována je zejména otázka zohlednění či nezohlednění těchto narůstajících nákladů v konstrukci převodní ceny nízkorizikových entit vůči ostatním podnikům ve skupině.
Vydáno: 20. 12. 2022
Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A – doklad V/DS (dále jen „daňová složenka“), kterou bylo možné platit mimo jiné daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty s. p. 
Vydáno: 20. 12. 2022
Finanční správa připomíná poplatníkům s blížícím se koncem roku změny v oblasti zákona č.  586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), které se týkají fyzických osob a vztahují se ke zdaňovacímu období roku 2022.  
Vydáno: 20. 12. 2022
Dne 2. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a některé další zákony (tzv. „Daňový balíček 2023“). Tento zákon s účinností od 1. 1. 2023 přináší následující zásadní změny v oblasti: 
Vydáno: 20. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 18/2022 ze dne 19. prosince 2022, který obsahuje dodatek č. 9 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a dále aktuální znění pokynu GFŘ-D-29.
Vydáno: 19. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 17/2022 ze dne 15. prosince 2022, který obsahuje termíny daňových povinností (daňový kalendář) v roce 2023.
Vydáno: 15. 12. 2022
V souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině a energetickou krizí představila vláda s účinností od 1. ledna 2023 daň z neočekávaných zisků (windfall tax), za jejíž pomoci mají být mimořádně navýšeny příjmy do státního rozpočtu.
Vydáno: 13. 12. 2022
Dne 7. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 373/2022, který, mimo jiné, novelizuje zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a zavádí tak novou oznamovací povinnost provozovatelů platforem o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem (tzv. DAC7).
Vydáno: 09. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 16/2022 ze dne 9. prosince 2022, který obsahuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů, a dále informaci Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023 včetně příloh.
Vydáno: 09. 12. 2022
Letošní vyhlášení výsledků soutěže ÚČETNÍ ROKU se konalo 6. prosince a proběhlo hybridní formou. Vítězové, porota a zástupci partnerů se společně sešli v prostorách pořadatele soutěže, společnosti Wolters Kluwer ČR, odkud probíhal online přenos.
Vydáno: 08. 12. 2022
1. ledna 2023 vstoupí v platnost novela zákona o DPH, která zvyšuje limit obratu pro povinnost platit daň z přidané hodnoty z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Součástí novely jsou i přechodná ustanovení, která stanovují podmínky zrušení registrace k platbě DPH na žádost plátce. Termín podání žádosti o zrušení registrace je podle těchto přechodných ustanovení do 8. prosince 2022.
Vydáno: 05. 12. 2022
Zákonem č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů“), a některé další zákony, dochází s účinností od 1. ledna 2023 k některým zásadním změnám v institutu paušální daně, který byl zaveden s účinností od 1. 1. zdaňovacího období roku 2021.
Vydáno: 05. 12. 2022
Připravíme vás na všechny změny v oblasti DPH, které nás čekají v následujícím roce! Neváhejte a zúčastněte se proto našeho praktického online semináře.
Vydáno: 02. 12. 2022