JUDr. Marie Salačová

  • Článek
Zaměstnanec má svoji roční jízdenku na vlak. Na služební cestu do Prahy jel vlakem Letovice–Praha a zpět. Jaká náhrada jízdních výdajů mu bude poskytnuta a jakým dokladem ji případně doložit?
Vydáno: 20. 02. 2023
Dnem 1. 1. 2023 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. prosince 2022 č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a stejně tak i vyhláška Ministerstva financí ze dne 1. prosince 2022, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023, a to pod číslem 401/2022 Sb. Citovaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí současně zrušila vyhlášku č. 511/2021 Sb., vyhlášku č. 47/2022 Sb., vyhlášku č. 116/2022 Sb. a vyhlášku č. 237/2022. výše citovaná vyhláška Ministerstva financí vyhlášku č. 462/2021 Sb.
Vydáno: 08. 01. 2023
Česká s.r.o. má zahraničního jednatele (občan a daňový rezident Německa). Tento jednatel trvale žije v Německu. Do ČR jezdí cca 1x měsíčně v souvislosti s výkonem funkce jednatele. Za tímto si s.r.o. v ČR pronajalo byt, ve kterém se ubytovává právě jednatel. Je možné ve smlouvě o výkonu funkce uvést místo výkonu práce v Německu, resp. na adrese svého trvalého bydliště (home office) a všechny cesty do sídla v ČR považovat za pracovní cesty? Potažmo pak je možné pronájem bytu považovat za ubytování při pracovní cestě a tedy uznat za daňový náklad, tzn. nejednalo by se o přechodné ubytování. Z hlediska cen není ekonomické řešit ubytování v hotelu.   
Vydáno: 31. 08. 2022
Jak je to s proplácením stravného u kurzů, které proběhly online a které mohou zaměstnanci absolvovat doma u svého počítače? Má zaměstnanec u takto proběhlých kurzů nárok na stravné?
Vydáno: 19. 08. 2022
Zaměstnanec společnosti hodlá použít své soukromé vozidlo na služební cestu. V příkazu je uvedeno, že soukromé vozidlo lze použít. Cestovní náhrada bude proplacena za cenu obvyklou při použití hromadné dopravy. Jak ale řešit následující situace:
Vydáno: 10. 08. 2022
U zahraničních hostů proplácíme jejich výdaje na cestu (letenku, hotel) na základě příkazní smlouvy. Oni si je sami koupí a po prokázání skutečných nákladů mu částku pošleme na účet. Je nějaká možnost, jak bychom mu mohli letenku objednat a zaplatit přímo letecké společnosti?
Vydáno: 20. 07. 2022
V současné době v souvislosti s častým pohybem cen pohonných hmot došlo opět k úpravě výše cen pohonných hmot. Jedná se konkrétně o změnu provedenou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. května 2022 č. 116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
Vydáno: 22. 05. 2022
Ředitelka odjíždí na dvoudenní pracovní cestu (která je stanovena na 9. až 10. 3. 2022 v Praze). Bude odjíždět dne 8. 3. v odpoledních hodinách a chce, aby jí byla proplacena náhrada i za nocležné (tj. 8. 3.) s tím, že jako zaměstnavatel si může určit, kdy začne pracovní cesta. Už v loňském roce jsme ředitelce neproplatili první noc za přespání v hotelu, kdy jí "školení, či porada" začaly až druhý den, rovněž se jednalo o dvoudenní pracovní cestu. Nyní nám sdělila, že jí to budeme muset proplatit, protože ostatní sociální zařízení to ostatním ředitelům proplácejí, jen ona tuto cestu nedostala plně uhrazenou. Kolega ředitelku odváží služebním autem do Brna, kde by měla přestoupit do vozidla její kolegyně a společně s ní odjíždět do Prahy. Dne 10. 3. odpoledne kolega pro ředitelku zase pojede služebním vozidlem do Brna a odveze ji zpět. Dle našeho názoru proplatíme ředitelce stravné za dobu, kdy bude na školení s tím, že se bude stravné krátit o bezplatně poskytnutá jídla. Nocležné dostane jen za jednu noc (ve směrnici máme uvedeno, že nocležné naše organizace proplatí jen do výše 1 200 Kč za noc) a cestovné jí nebude proplaceno. Je to tak?
Vydáno: 23. 03. 2022
  • Článek
Otázka Obracíme se na Vás s prosbou při pomoci vyúčtování cestovného. Zaměstnankyně má podepsanou Dohodu o prohlubování kvalifikace, na jejímž základě si účtuje cestovné a další náklady spojené s dalším vzděláváním. Nyní v rámci vyúčtování cestovného doložila nejen jízdenky za dopravu na složení atestační zkoušky, ale také doklad o úhradě atestační zkoušky ve výši 500 Kč. Mám otázku, zda do vyúčtování cestovného lze zahrnout i tento doklad jako vedlejší výdaje (např. poplatky za semináře atd.).
Vydáno: 17. 03. 2022
  • Článek
Dotaz Obchodní zástupce si koupil celoroční jízdenku MHD v Praze (občanská karta + roční občanské jízdné). Objíždí takto klienty v Praze. Jinak má služební auto. Je tato jízdenka daňově uznatelná? Jak ovlivní cestovní náhrady místo výkonu práce a pravidelné pracoviště sjednané v pracovní smlouvě?
Vydáno: 04. 03. 2022
  • Článek
Společnost s ručením omezeným zaměstnává na zkrácený pracovní úvazek zaměstnance A. Došlo k tomu, že jiný zaměstnanec B ze zdravotních důvodů „vypadl“ z důležitého pracovního procesu a společnost by ho chtěla na několik směn nahradit (aby nemusela omezovat výrobní proces) právě tím zaměstnancem A se zkráceným pracovním úvazkem. Nebude se pak u tohoto zaměstnance A jednat o mimořádné pracovní cesty?
Vydáno: 17. 02. 2022
  • Článek
Dnem 1. 1. 2022 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. 12. 2021 č. 511/2021 Sb. , o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a stejně tak i vyhláška Ministerstva financí ze dne 3. 12. 2021, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022, a to pod číslem 462/2021 Sb. Citovaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí současně zrušila vyhlášku č. 589/2020 Sb. a s ní i vyhlášku č. 375/2021 Sb. a výše citovaná vyhláška Ministerstva financí vyhlášku č. 510/2021 Sb.
Vydáno: 17. 01. 2022
Společnost má v rámci České republiky prodejnu v Praze a Brně. Zaměstnanec s bydlištěm v Ostravě působí ve funkci manažera těchto prodejen (a má přidělen firemní automobil), přičemž jeho pravidelnou pracovní náplní je návštěva těchto prodejen a dohled nad prodejem našich výrobků. Můžeme s tímto zaměstnancem sjednat v rámci jeho pracovní smlouvy místo výkonu práce pražskou prodejnu a zároveň pro účely cestovních náhrad sjednat současně jako pravidelné pracoviště prodejnu v Brně a v Praze? Jak následně pak vyhodnotit cestu z Prahy do Brna – jedná se o pracovní cestu s povinností hradit tzv. stravné? Lze nějak legálně nastavit smluvní dokumentaci tak, aby za cesty z Prahy do Brna jsme nemuseli zaměstnanci hradit zmíněné stravné? Jsme také nuceni zaměstnanci, pokud přijede z Prahy do Brna mu v Brně proplatit náklady na ubytování (hotel)?
Vydáno: 21. 12. 2021
  • Článek
V návaznosti na současnou situaci se začaly objevovat mylné představy o poskytování cestovních náhrad, zejména v souvislosti s výkonem práce doma, a to konkrétně s požadavky na předmětné náhrady také mimo pracovní cesty. Tuto problematiku upřesníme v následujícím textu.
Vydáno: 14. 09. 2021
  • Článek
Pracovní cesty zaměstnanců byly a jsou stále aktuální problematikou v ekonomické oblasti. V souvislosti s jejich vyúčtováním však přetrvává poměrně velký počet chyb a nejasností, takže je určitě vhodné něco z těchto otázek vysvětlit.
Vydáno: 11. 08. 2021
Společnost vyslala na služební cestu zaměstnance a schválila použití jeho soukromého vozidla. Chceme se zeptat zda: 1) společnost bude platit poplatek za rádio, které je instalované ve voze zaměstnance po dobu pracovní cesty, 2) má společnost povinnost ověřovat stav vozu zaměstnance, tj. zda má zaplacenu dálniční známku, zda má havarijní pojištění, zda má zákonné pojištění svého soukromého vozu, 3) v případě nehody zaměstnance, kdo v tomto případě nese náklady na soukromý vůz? Jak postupovat v případě viny řidiče - tj. zaměstnance tak v případě viny druhé strany, tj. zaměstnanec bude poškozený a ten kdo ho naboural nebude mít potřebná zaplacená pojištění?
Vydáno: 15. 07. 2021
  • Článek
Platná právní úprava poskytování stravenek a stravovacího paušálu zaměstnancům v pracovním poměru je obsažena v několika platných právních předpisech a je poměrně složitá a komplikovaná.
Vydáno: 14. 06. 2021
Jednatel společnosti využívá firemní automobil pro pracovní účely. Automobil nemá poskytnut k soukromým účelům. Vzhledem k tomu, že v blízkosti sídla firmy není možnost automobil bezpečně přes noc a o víkendech parkovat, parkuje jednatel automobil v místě svého bydliště. Je možné u jednatele sjednat kromě místa výkonu práce v sídle firmy i výkon práce (pravidelné pracoviště) v místě bydliště, aby i jízdy z bydliště do sídla firmy a obráceně byly cestami pracovními, tedy daňově uznatelnými? Musí společnost svému jednateli za parkování firemního automobilu v místě bydliště platit nájemné?
Vydáno: 26. 05. 2021
Je možné na žádost zaměstnance, vyplácet tuzemské cestovní náhrady (straně a náhradu jízdních výdajů soukromým vozem zaměstnance) v cizí měně? Pokud ano, jaký kurz se pro přepočet na cizí měnu použije? 
Vydáno: 01. 04. 2021
Jsme odštěpný závod německé firmy GmbH. Kolegyně byla na školení a přišla s informací, že v případě vyslání zaměstnanců na služební cestu do naší mateřské firmy (např. na jednání, školení, apod.) jim musí být za tuto služební cestu vyplacena mzda dle německých pravidel, a to přímo naší mateřskou firmou GmbH. Zaměstnanci to pak budou muset složitě zdaňovat v ČR. Bohužel jsem k tomu další informace nedohledala. Jakých pracovních cest se to přesně týká?
Vydáno: 18. 03. 2021