Ladislav Pavlík

  • Článek
Hospodářsko-právní forma občanského sdružení je mezi „neziskovými“ poplatníky daně z příjmů právnických osob početně naprosto dominantní. Kdy a za jakých podmínek musí občanské sdružení podat jako poplatník daně z příjmů přiznání k dani z příjmů právnických osob, je již obecně známo. Méně známá je skutečnost, jaké podmínky musí být naplněny pro registraci občanského sdružení jako daňového subjektu. Při zjišťování, za jakých okolností a kdy má občanské sdružení povinnost podat přihlášku k registraci u příslušného správce daně, je nezbytné zabývat se nejprve nedaňovou stránkou dané problematiky.
Vydáno: 22. 03. 2012