Jiří Šabata

Kontrola byla provedena za rok 2011 a 2012, doměrek se týkal těchto let, přesto, že auto bylo prodáno v 3/2011, autobazarem řádně odhlášeno, ale nový majitel vozidlo na sebe nepřehlásil. Vypadá to tak, kontrola za další roky – 2013 a následné bude toto vozidlo pořád zatěžovat silniční daní. Můj dotaz byl spíš orientován na problematiku po prodeji auta – kdy prodejce nemá žádnou páku donutit kupujícího, aby vozidlo na sebe přehlásil. Ani na registru vozidel se nedoví nic, protože podle kupní smlouvy už není majitel, takže se s ním nikdo nebaví. Pouze finanční úřad doměřuje a penalizuje. Co s tím? Podat žalobu na soud?
Vydáno: 11. 07. 2014
Autobazar s nákladními auty vykupuje nákladní automobily pro další prodej. Technický průkaz předá do depozita - vozidlo od prodávajícího na sebe nepřepisuje, takže v TP není zapsán jako majitel vozidla. Při následném prodeji vozidlo odhlásí původní majitel. Stalo se ovšem, že kupec si toto vozidlo na sebe nepřihlásil. Tuto skutečnost se autobazar vlastně dověděl při kontrole FÚ, který autobazaru vyměřil silniční daň a penále. Je tento postup správný? Kdo má vlastně tuto silniční daň platit? Jak se může příp. i původní majitel a autobazar bránit? Copak kupní smlouva a její úhrada není dostatečným důkazem toho, kdo je majitel vozidla?
Vydáno: 26. 06. 2014
Soukromá nepodnikající osoba pronajme na smlouvu o pronájmu své osobní vlastní vozidlo o hmotnosti do 3,5 t společnosti s ručením omezeným na týden. Společnost ho použije k podnikání - k převozu svých klientů z Čech do Rakouska, cestování v Rakousku a zpět. Společnost zaúčtuje do nákladů platbu za pronájem a PHM. Vzniká povinnost platit silniční daň a komu? Pokud ano, při použití denní sazby je povinnost platit i za dny užívání vozidla mimo ČR?
Vydáno: 11. 06. 2014
Zaměstnavatel s. r. o. se dohodl se zaměstnancem, že si pronajme starší osobní automobil zaměstnance za 1 000 Kč/měsíc. Auto by bylo využíváno ca 7 měsíců v roce v Chorvatsku. Ve smlouvě by bylo uvedeno, že silniční daň a další výlohy za provoz auta nese zaměstnavatel. 1)      za měsíce, kdy bude auto v zahraniční se nebude hradit silniční daň, 2)      za měsíce, kdy bude auto v ČR a bude využito ke služebním účelům, bude zaměstnavatel hradit silniční daň a tento předpis bude pro něj daňově uznatelným nákladem, 3)      zaměstnanec zapsaný jako majitel v TP nebude muset podávat přiznání k silniční dani.
Vydáno: 28. 04. 2014
Fyzická osoba má příjmy z poskytování služeb dle § 7, k tomu používá i vozidla, jež jsou předmětem silniční daně. Dále je spolumajitelem několika nemovitostí, jež jsou pronajímány a z nich plynou příjmy dle § 9. Fyzická osoba se rozhodla zakoupit jeden osobní automobil k používání pouze k účelům kolem nemovitostí a příjmům dle § 9. Chápu správně, že toto vozidlo není předmětem silniční daně? A jak by to bylo s traktorem, zakoupeným za účelem údržby kolem nemovitostí - tedy příjmů dle § 9 a dále i k pronajímání traktoru dalším subjektům - tedy též příjmu dle § 9?
Vydáno: 28. 04. 2014
Jsme s. r. o., vedeme podvojné účetnictví. Dne 31. 12. 2013 jsme zjistili, že máme v přiznáních k silniční dani u návěsů chybně uvedenou hmotnost a proto jsme zaplatili vyšší daň. Dne 30. 1. 2014 jsme podali dodatečné přiznání k silniční dani za rok 2010, 2011 a 2012. Z původně zaplacené daně 280 000 Kč nám má FÚ vrátit 45 000 Kč, v ostatních letech jde o podobné částky, protože jsme autodoprava a máme několik nákladních vozidel. Chci se zeptat, jak mám zaúčtovat vrácení silniční daně, v kterém roce a jestli musím podávat dodatečné přiznání k dani z příjmů, protože jsme silniční daň měli v nákladech. Obrat jsme měli kolem 30 mil. Kč, mohlo by jít i o nevýznamnou chybu.
Vydáno: 28. 03. 2014
Máme v obchodním majetku auto, které je pronajato na Slovensko a v ČR nejezdí. Musíme za toto auto platit v ČR sil. daň?
Vydáno: 20. 02. 2014
Členové Společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) používají soukromá vozidla. Předpokládáme, že silniční daň si za svá vozidla musí podat každý sám. a)      Pokud jsou částky silničních daní placeny z účtu Společnosti, jsou pro Společnost nedaňové? b)      Společníci platí PHM z prostředků Společnosti. Předpokládáme, že tyto PHM jsou nedaňové. Existuje ještě nějaký jiný způsob, jak získat ve Společnosti daňově uznatelné výdaje související s těmito jízdami, než nutit členy Společnosti k vedení knihy jízd? c)      Pokud jede pro Společnost zaměstnanec na DPP svým vozem, jsou mu proplaceny náhrady za použití soukromého vozu a SD podává člen Sdružení, který je pověřený vedením DE či účetnictví?
Vydáno: 07. 02. 2014
Občan je v roce 2013 zaměstnán ve dvou s. r. o. (A, B) a v obou používá pro služební cesty (rozvoz zboží) své soukromé vozidlo. Kdo bude podávat Přiznání k silniční dani? Zda to bude občan nebo jedno ze dvou s. r. o., jelikož v zákoně o silniční dani je uvedeno: § 4 Poplatníci daně, (3) Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně. Můžete mi prosím tuto větu vysvětlit – co tím je míněno?
Vydáno: 03. 02. 2014
Přiznání k dani silniční za rok 2013 se i nadále podává v papírové podobě na podatelně FÚ do 31. 12. 2013? Nebo i pro tuto daň platí od 1. 1. 2014 podat DAP v elektronické podobě (přes datové schránky - jsme s. r. o., která má datové schránky)? Pro které daně platí od 1. 1. 2014 povinnost podávat přiznání (přehledy) jen v elektronické podobě (datové schránky) a ne na podatelnách FÚ?
Vydáno: 23. 01. 2014
Poplatník, který nepodniká, pronajímá byt mimo své bydliště. Jezdí do bytu provádět kontroly stavu nemovitosti a kontrolu chování nájemníka. K cestám používá své soukromé vozidlo. Výdaje z § 9 používá skutečné, do výdajů uplatňuje kilometrovné podle zákona. Podléhají cesty autem, které není vloženo do podnikání a je to jen auto soukromé silniční dani za dny, kdy je uplatněno ve výdajích cestovné k § 9 ZDP? Musí vést poplatník knihu jízd, když není plátcem DPH?
Vydáno: 21. 01. 2014
  • Článek
Společnost koupila nákladní automobil, který má v technickém průkazu uvedenou. Největší technicky přípustnou/povolenou hmotnost kg 3500/3500. Dále je tam uvedena největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla kg brzděného 2800/2800 kg nebrzděného 750/750. Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy kg 6300/6300. Přípojné vozidlo nepoužíváme, takže předpokládáme, že pro stanovení roční sazby silniční daně budeme vycházet z hmotnosti 3500/3500. Je toto rozhodnutí správné?
Vydáno: 21. 11. 2013
Zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele využívá svůj soukromý osobní automobil pro firemní potřebu zaměstnavatele. Zaměstnavatel platí za toto vozidlo silniční daň. Je tato zaplacená silniční daň, když je placená za automobil zaměstnance daňovým nákladem zaměstnavatele? Musí zaměstnavatel podat daňové přiznání k silniční dani za zaměstnance, a nebo je to povinností tohoto zaměstnance?
Vydáno: 15. 11. 2013
V roce 2013, fyzická osoba přijala vratku silniční daně za rok 2012. Příjmy podle § 7 bude v roce 2013 zvyšovat o vratku silniční daně? Výdaje budou stanoveny %, nebo se příjmy o tuto vratku nezvyšují?
Vydáno: 08. 11. 2013
Akciová společnost, na základě kupní smlouvy části podniku od společnosti s. r. o., zakoupila dne 1. 9. 2013 i osobní vozidla včetně pojistných smluv. Než stačila proběhnout změna provozovatele vozidla v TP, jedno z vozidel havarovalo. Vzhledem k tomu, že je nepojízdné, nemáme možnost zajistit evidenční kontrolu vozidla, abychom mohli provést přepis. Vozidlo má v majetku již kupující a. s., ale jde mi o silniční daň, kterou by měl platit provozovatel vozidla. V tomto případě, je ve velkém TP stále zapsána původní společnost s. r. o. a bylo nám sděleno, že přepis se nedá provést. Jak máme postupovat?
Vydáno: 25. 10. 2013
Jak správně postupovat v následujícím případě? Jsme s. r. o., která nevlastní automobily a cestovní příkazy jsou výjimkou. V roce 2012 jsme měli pouze 1 cestovní příkaz, který se vztahoval k jednodennímu školení, ke kterému zaměstnance použil soukromé vozidlo. Bohužel jsme opomněli podat daňové přiznání na částku 25 Kč. Jak bychom v tomto roce měli postupovat, abychom tuto skutečnost opravili?
Vydáno: 04. 09. 2013
Základem silniční daně u nákladního automobilu N1 je největší povolená hmotnost a počet náprav. V technickém průkazu je uvedeno několik povolených hmotností: pod kódem F2 je povolená hmotnost, pod kódem N je povolená hmotnost na nápravu, pod kódem F3 je povolená hmotnost jízdní soupravy. Která z těchto povolených hmotností patří do základu silniční daně?
Vydáno: 19. 07. 2013
Společnost koupila nákladní automobil, který má v technickém průkazu uvedenou. Největší technicky přípustnou/povolenou hmotnost kg 3500/3500. Dále je tam uvedena největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla kg brzděného 2800/2800 kg nebrzděného 750/750. Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy kg 6300/6300. Přípojné vozidlo nepoužíváme, takže předpokládáme, že pro stanovení roční sazby silniční daně budeme vycházet z hmotnosti 3500/3500. Je toto rozhodnutí správné?
Vydáno: 13. 05. 2013
Jsme a. s., která prodává vůz do 3,5t autobazaru. Tento vůz jsme měli v obchodním majetku. Dne 15. 3. 2013 jsme tento vůz prodali autobazaru. 1) Vozidlo bylo převedeno na tento autobazar dne 29. 3. 2013 - přesně takto napsáno v TP, je tím splněna změna vlastníka v registru vozidel a v TP (provedeno naší stranou)? 2) Nebo si musíme od nich vyžádat ještě znova poslat kopii TP po přihlášení z jejich strany, tam bude určitě 4/2013, co je pro nás rozhodující? 3) Platíme silniční daň za únor 2013 naposledy, jelikož prodej proběhl autobazaru - podnikatel a autobazar platí silniční daň za 3/2013? 4) Pokud vůz nepoužíváme (stojí nám na hale) a pak v březnu pojedeme do zmíněného autobazaru vůz předat, tak je tento vůz použit tímto úkonem k podnikání a tudíž vzniká povinnost zaplatit za 3/2013 silniční daň, ale jelikož se jedná o podnikatele, tak za 3/2013 neplatíme my, ale autobazar? 5) Pokud by se jednalo o stejný případ jako v bodě 4) s tím rozdílem, že se vůz prodá občanovi, tak platíme daň v měsíci 3/2013 my?
Vydáno: 29. 04. 2013
Fyzická osoba je majitelem bytového domu, který pronajímá. Vede daňovou evidenci a uplatňuje skutečně prokázané náklady. V roce 2012 zakoupila automobil, který používá i k této činnosti. Uplatnila si paušální výdaje 4 000 Kč měsíčně, protože ho používá i soukromě a 80 % odpisů. Zároveň se zaregistrovala k silniční dani a za rok 2012 podala k této dani daňové přiznání. Příjmy z jiné činnosti nemá. Jak je to s povinností platit silniční daň? A pokud tato povinnost není, tak na základě jakého § v zákoně o silniční dani a jakým způsobem se to sdělí finančnímu úřadu? Pravděpodobně zrušením registrace?
Vydáno: 29. 04. 2013