Mgr. Václav Pikal

Fyzická osoba, občan ČR, "nepodnikatel" vlastní automobil od 10/2015. Nyní uvažuje o jeho prodeji. Musí příjem z tohoto prodeje danit, popř. vyplývají z prodeje ještě nějaké daňové povinnosti? 
Vydáno: 16. 08. 2022
OSVČ, plátce DPH, uplatňuje skutečné výdaje. V majetku nemá zařazený automobil. Je možné, aby si vyplňoval cestovní náhrady vč. stravného, pokud jede na pracovní cestu a využije:   1) automobil, který je vypůjčený z rodiny? (žádné smlouvy o výpůjčce neexistují - musí být?)  2) osobní automobil?  3) nyní za rok 2022 mu nevznikne povinnost odvodu silniční daně?
Vydáno: 21. 07. 2022
Dle novely silniční daně je kategorizace nákladních vozidel nad 12 tun dle karoserie BA, BB a BC, BD. Ve starším velkém TP ale nejsou uvedeny tyto kategorie karoserie. Z jakého údaje se bude vycházet pro stanovení silniční daně u aut nad 12 tun? Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční. Např. chladírenský návěs - v novějším TP je tento druh DA uveden, ale ve starších TP (např. rok 2017) není ani zmínka. Pouze, že se jedná o O4. Podle čeho pak zjistím, že není předmětem daně?
Vydáno: 28. 06. 2022
Společník a a zároveň jednatel s.r.o. vlastní jako občan auto. Protože občas potřebuje ve svém s.r.o. odvézt materiál, využije toto soukromé vozidlo. Aby bylo možno převážet velké náklady, zakoupil do majetku s.r.o. přívěs. Pokud by nebyla zrušena silniční daň tak, předpokládáme, že by bylo nutno v případě využití soukromého auta uhradit silniční daň, nebylo by ale optimální platit celou roční částku. Jak ji optimalizovat v případě, že společník není v s.r.o. zaměstnán a ani nepobírá žádnou jinou odměnu?  V případě, že by byl k vozidlu připojen i přívěs, znamenalo by to, že v měsíci, kdy byl použitý, bude třeba za tento měsíc zaplatit i SD za přívěs?  Musel by platit SD za auto v případě, že by použil auto s přívěsem či bez něj, ale do účetnictví by nedával žádné doklady za PHM?  Pokud bude zrušena SD, bude se do hmotnosti pro osvobození počítat součet auta s přívěsem, či se bude posuzovat každý zvlášť?
Vydáno: 20. 05. 2022
Náš polský zaměstnanec používá na občasné služební cesty své vlastní vozidlo, registrované v Polsku. Platí se i v tomto případě za každý dne použití silniční daň 25 Kč? 
Vydáno: 24. 03. 2022
Zaměstnanec byl v průběhu roku vyslán na pracovní cesty s využitím osobního vozidla pro účely služební. Může zaměstnavatel platit silniční daň za soukromé vozidlo zaměstnance, které použije s povolením zaměstnavatele na pracovní cestě? Je zaplacená silniční daň pro zaměstnavatele nedaňová? Je možné k takové pracovní cestě využít vozidlo, kde v TP není zapsán přímo zaměstnanec, ale jeho příbuzný?
Vydáno: 16. 03. 2022
S. r. o. koupila ojetý osobní automobil v bazaru dne 20. 12. 2021. Automobil převzala a začala používat v prosinci, natankovala i pohonné hmoty. Zápis změny vlastníka do registru vozidel a vydání tabulky RZ proběhlo 17. 1. 2022. Do přiznání k silniční dani za rok 2021 firma automobil uvedla od měsíce prosince 2021. Může firma uplatnit daňový odpis za rok 2021? Upřesnění: před nákupem automobil již byl zaregistrován v ČR a měl českou RZ (datum první registrace vozidla v ČR: 18. 10. 2021). K zápisu změny do RV nemohlo dojít v prosinci údajně z důvodu, že nebyl k dispozici velký technický průkaz a vyřizoval se úvěr.
Vydáno: 25. 02. 2022
V technickém průkazu je uvedeno: Druh vozidla nákladní-podvozek určený k dostavbě. A změna na „vozidlo zvláštního určení SC sanitní automobil M1“. Je předmětem daně silniční? Pokud ano, jaký je základ daně?  
Vydáno: 03. 02. 2022
Školská právnická osoba je majitelem osobního automobilu. Nestátní nezisková organizace nemá žádnou vedlejší činnost, vykonává pouze hlavní činnost. V roce 2021 přijala dotaci ze státního rozpočtu. Hlavní činnost vykazuje zisk, který bude snížen na základě § 20 odst. 7 ZDP. Musí se organizace registrovat jako plátce silniční daně za rok 2021?
Vydáno: 03. 02. 2022
Jak to bude se silniční daní u nákladního automobilu (26 t) pokud byl automobil: 1) Koupený 31. 8., zápis ve velkém TP 8. 9. a 15. 9. bylo vozidlo vyřazeno z evidence - uloženy SPZ na úřadě. Předpokládám, že za 08/21 platí silniční daň původní vlastník, ale jak to bude za 09/2021? Je povinnost zaplatit silniční daň za září, když byla odevzdána SPZ na úřad? 2) Koupený 1. 9., zápis ve velkém TP 8. 9. a 15. 9. bylo vozidlo vyřazeno z evidence - uloženy SPZ na úřadě. Předpokládám, že za 09/21 platí silniční daň původní vlastník. Bude nový vlastník v tomto případě toto auto nějak vykazovat v přiznání k silniční dani? Pokud ano jak to bude vykázáno?
Vydáno: 18. 01. 2022
Jsme příspěvková organizace (škola) a řešíme situaci, zda-li jsme plátci silniční daně v případě, že zaměstnanec použije svůj osobní automobil ke služebním účelům. Jsem povinni vykazovat a uhradit paušální poplatek/den?  
Vydáno: 13. 01. 2022
OSVČ zařadila do svého majetku 14. 06. 2021 nákladní automobil, který využívá plně pro podnikání. Dne 22. 7. 2021 se stala dopravní nehoda - totální škoda (nepojízné vozidlo), dne 18. 10. 2021 bylo prodáno jako nepojízdné. Do kdy se musí platit silniční daň do data prodeje nebo dopravní nehody (značky v depozitu nebyly uloženy). Bylo by to jinak, kdyby se jednalo o osobní automobil?
Vydáno: 22. 12. 2021
Plánujeme 30. 12. 2021 koupit starší vozidlo jako drobný majetek (22 000 Kč). K přihlášení by došlo v roce 2022. Bude od roku 2022 sloužit jako služební vozidlo. Stačí přiznat daň až v roce 2022, pokud auto nebudeme v roce 2021 používat?
Vydáno: 22. 12. 2021
Platí se silniční daň za motocykl ve firmě?
Vydáno: 17. 12. 2021
Právnická osoba v listopadu 2021 zakoupila automobil a zaúčtovala jeho pořízení do podvojného účetnictví. Zavedla inventární kartu majetku. Jedná se o osobní automobil - kategorie M1. V listopadu a prosinci 2021 nebylo používáno - bylo po celou dobu zaparkováno v garáži. SPZ nebyly odevzdány na dopravní inspektorát. Je povinnost uvést v přiznání k silniční dani tento automobil za rok 2021 a zaplatit daň?
Vydáno: 16. 12. 2021
  • Článek
Informace k dani silniční Mgr. Václav Pikal Na úvod lze připomenout skutečnost, že zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani...
Vydáno: 12. 12. 2021
Naše společnost je vlastníkem osobního automobilu, který má v technickém průkazu v oddíle Další záznamy uveden údaj, že se jedná o vozidlo s hybridním pohonem typu Mild-hybrid 48V. Splňuje toto vozidlo podmínku hybridního pohonu kombinujícího spalovací motor a elektromotor, a tedy podmínku pro osvobození od daně silniční ve smyslu znění § 3 písm. f) bod 2 zákona o silniční dani?
Vydáno: 19. 11. 2021
Koupili jsme vozidlo v 06/2021, ale v technickém průkazu je datum první registrace 08/2021. Od kterého měsíce se hradí silniční daň? 
Vydáno: 21. 10. 2021
Zaměstnanec byl vyslán na služební cestu a na cestovním příkazu vyúčtoval náhradu za pohonné hmoty dle spotřeby v technickém průkazu a základní náhradu za vozidlo (amortizaci vozu). V technickém průkazu je zapsaná jiná firma nebo OSVČ. Je správné, že zaměstnanci je vyplacena jak náhrada za pohonné hmoty, tak i základní náhrada?
Vydáno: 22. 09. 2021
OSVČ si koupila osobní automobil, který používá pro podnikání. V technickém průkazu je napsáno palivo: BA + LPG. Je tímto auto osvobozeno od silniční daně?
Vydáno: 13. 09. 2021