z. s. Svaz účetních České republiky - strana 1

Usnesení vlády ČR z 14. 3. 2020, č. 82/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, nedopadá na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Tyto profese mohou poskytovat klientům své služby i během nouzového stavu, který byl vyhlášen v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru na území ČR.
Vydáno: 19. 03. 2020
28. května 1969 se v Měšťanské besedě v Plzni konalo ustavující shromáždění Českého svazu účetních a statistiků. U vzniku této profesní organizace bylo přímo účastno 225 zástupců regionů, ale též zástupci Ministerstva financí a Vysoké školy ekonomické. Obě tyto instituce jsou výrazným partnerem Svazu účetních až dodnes. K těmto tradičním partnerům za uplynulé roky ovšem přibyla i řada dalších, ať již ze státní správy či dalších samosprávných profesních organizací.
Vydáno: 30. 05. 2019
Svaz účetních České republiky, z. s. realizuje Systém certifikace účetní profese v České republice. Od roku 2002 zajišťoval procesy v systému certifikace pro Svaz účetních ČR, jakožto vlastníka, Institut certifikace účetních, a. s., reprezentovaný majoritním akcionářem PhDr. Jaroslavem Loukou.
Vydáno: 29. 04. 2019