Lubomír Janoušek

  • Článek
Zejména v poslední době se často objevují otázky cílené na problematiku nájmu a ubytování a zdá se, že ne vždy je objektivně vnímán rozdíl mezi těmito skupinami relativně četných typů příjmů. Z hlediska podstaty těchto skupin příjmů plynoucích z nájmu, resp. ubytování, je však možné nalézat celou řadu odlišností, které jsou důležitým a určujícím faktorem pro správné zařazení příslušného typu příjmu. Zatímco každý poplatník rozumí tomu, že hotel bude mít asi jiný daňový režim než občan, jenž pronajímá za úplatu svůj byt nebo jeho část, už ne každý si uvědomí, že ta samá situace jako v případě hotelu, bude nutně vznikat také u zmíněného občana, který bude poskytovat obdobné služby jako předmětný hotel, i když to tak na první pohled nemusí úplně vypadat. Jedná se přitom o posouzení té hlavní složky nabízené služby, tj. nabídky ubytování. Další služby, které jsou se službou eventuálně nabízeny jako např. snídaně, úklid apod., mohou také přispět k argumentům pro správné posouzení zdanitelných příjmů.
Vydáno: 15. 01. 2018
  • Článek
Daňové souvislosti výplaty záloh na podíl na zisku JUDr. Ing. Lubomír Janoušek Podle ustanovení § 38d odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších...
Vydáno: 05. 02. 2015
  • Článek
Benefit, poskytuje zaměstnanci výhodu nebo přínos obvykle v podobě nepeněžního plnění, zvyšuje motivaci zaměstnanců, odráží jejich výsledky, délku činnosti, mnohdy i sociální postavení a samozřejmě zvyšuje i konkurenceschopnost poskytovatelů. Zaměstnavatelé optimalizují tyto produkty jednak z hlediska vlastního daňového zatížení, jednak z pohledu daňového režimu zaměstnance a v neposlední řadě z pohledu vyměřovacích základů zdravotního a sociálního pojištění. Cílem příspěvku není a bohužel ani nemůže být podat taxativní výčet veškerých benefitů v peněžní i nepeněžní formě, ale zmínit alespoň mnohé z nich.
Vydáno: 25. 07. 2013