Iveta Nesrovnalová

  • Článek
Bezúplatné příjmy v zákoně o daních z příjmů – vybrané otázky Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce, N-Consult s.r.o. Mgr. Iveta Nesrovnalová, daňový poradce, N-Consult s.r.o. 1. Úvod Počínaje...
Vydáno: 01. 08. 2016
  • Článek
V roce 2012 bylo schváleno a vyšlo ve Sbírce zákonů celkem osm novel právních předpisů dopadajících do oblasti daně z příjmů. To se na první pohled může zdát jako poměrně vysoké číslo, nicméně ve většině případů šlo o drobné novely navazující na související změny jiných právních předpisů. V tomto roce také nebyla schválena takzvaná standardní „každoroční“ rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů (dále také jen „ZDP “). Nicméně jedna z těchto novel je velmi důležitá a podstatná a ovlivní mnohé daňové poplatníky, i když není příliš rozsáhlá. Uvedený zákon se nazývá „Změna daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů“. Jde o zákon č. 500/2012 Sb. (dále také „novela“), který obecně nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013. Tato novela měla také, jak je známo, velmi pohnutý osud. Nejprve byla načtena jako sněmovní tisk č. 695, kdy se ji nepodařilo vládě po zamítnutí Senátem znovu protlačit v Parlamentu. Na to byla znovu v nezměněné podobě načtena jako sněmovní tisk č. 801. Při tomto druhém pokusu se již podařilo vládě s vypětím všech sil a za pět minut dvanáct zákon schválit. Již nyní se bohužel ukazuje, že tato novela bude v praxi působit mnohé výkladové problémy a nejasnosti, a je velmi pravděpodobné, že některé její části budou v dohledné době posuzovat soudy. Této novele se chceme věnovat v první části našeho materiálu. V druhé části bychom pak již velmi stručně uvedli výčet zbývajících novel dotýkajících se daní z příjmů, které byly publikovány ve Sbírce zákonů v roce 2012.
Vydáno: 03. 04. 2013
  • Článek
Oprava a technické zhodnocení („repase“) pokynu D-300 – nový pokyn GFŘ D-6 Ing. Bc. Jiří Nesrovnal Mgr. Iveta Nesrovnalová Rok 2011 je atypický v tom, že v oblasti daně...
Vydáno: 09. 01. 2012
  • Článek
Poznámka redakce: V tomto čísle přinášíme druhou část příspěvku, první část byla uveřejněna v č. 1/2011.
Vydáno: 06. 04. 2011
  • Článek
Po roční pauze je zde opět „klasická vánoční“ novela ZDP (v minulém roce byla v důsledku politické situace tato každoroční novela ve zkrácené podobě schválena již v průběhu léta roku 2009.1 Jde o zákon č. 346/2010 Sb. , který vyšel v částce 127 Sbírky zákonů ze dne 8. prosince 2010 (dále také jen „novela“). Jedná se o návrh vládní koalice ve složení ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, která má v poslanecké sněmovně pohodlnou většinu, a proto na rozdíl od minulých let byly oproti vládnímu návrhu schváleny při projednávání v Poslanecké sněmovně dne 2. listopadu 2010 pouze dvě změny (vypuštění původního návrhu umožňujícího přechod se smlouvou na životní pojištění bez ztráty daňových výhod mezi jednotlivými pojišťovnami dle čl. I bodu 35 vládního návrhu a doplnění nového ustanovení § 24 odst. 2 písm. zv) ZDP týkajícího se pojištění pohledávek (k tomuto bodu podrobněji viz dále část 5.2.4 Pojištění pohledávek). Je také znám poměrně zajímavý „legislativní běh“ této novely, která byla původně načtena jako sněmovní tisk č. 130, nicméně následně byla vládou stažena, aby byla znovu načtena jako sněmovní tisk č. 158 (oproti původní verzi nedošlo k žádným změnám) z důvodu možnosti jejího projednání ve stavu legislativní nouze.2 Tento nestandardní průběh legislativního procesu je také důvodem toho, že předmětná novela je napadána ze strany opozice jako protiústavní, a to jednak z důvodu jejího schválení ve stavu legislativní nouze a dále pak z důvodu jejího schválení Senátem ČR ještě ve starém složení před jeho obměnou na základě podzimních senátních voleb. Definitivní slovo v této věci bude muset zřejmě vyřknout až Ústavní soud ČR.
Vydáno: 08. 02. 2011